På onsdag ble det klart at byrådet sender vektere opp i Nygårdsparken.

– I utgangspunktet er jeg for dette tiltaket, men de har jo begrenset mandat disse vekterne. De er vel helst bare der på observatørbasis, sier Knut Schjelderup Bjerke, avtroppende styreleder i Nygårdsparkens venner. Han bor like ved Nygårdsparken

– Litt kosmetikk, vil jeg kalle det. I og med at de ikke kan anholde eller gjøre noe spesielt. Likevel vil vekterne muligens ha en forebyggende effekt på noen. Kanskje det kan hindre enkelte unge fra å kjøpe narkotika i parken for eksempel. Hvis ikke de også gir blaffen da, sier Bjerke.

Han skal i møte med sosialbyråd Lisbeth Iversen fredag og sier han er spent på hvilke andre tiltak som er på trappene.

SKUFFET OVER POLITIET

Tidligere i dag slapp Iversen nyheten om at vektere skal vokte parken.

– Jeg kan nå kunngjøre at vi har gjort en avtale med vekterselskapet Skan-Kontroll AS. De skal starte opp i slutten av mai. Prosjektet varer til september, sier sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF).

Politiet har tidligere gitt signaler på at de har vurdert en fast politipost i narkoparken. Men i mars sa stasjonsjef på sentrum politistasjon, Olav Valland at de dropper disse planene, i hvert fall inntil videre.

– Vi har sett at flere andre hjelpetiltak, som skulle gjennomføres av andre enn oss, har tatt lengre tid enn planlagt. Derfor avventer vi en politipost inntil videre, sa stasjonssjef Olav Valland den gang.

Iversen ble meget skuffet over denne avgjørelsen.

– Vi stolte på at denne politiposten skulle bli en realitet, sier hun.

At det nå sendes vektere opp i parken, er en del av handlingsplanen mot åpne russcener til kommunen, påpeker Iversen.

– Vi skal ha større aktivitet i parken i sommer. Dette skal jeg komme nærmere tilbake til neste uke. Men skal vi ha lag, organisasjoner og mye folk i Nygårdsparken, må det være trygt der. Derfor skal vi nå ta i bruk vektere.

Vekterne skal være på jobb i Nygårdsparken fra klokken 1200-2000.

– SKAL IKKE GJØRE POLITIARBEID

– Jeg vil understreke at vekterne ikke skal gjøre politiarbeid. De skal ikke jage brukerne. De skal jobbe forebyggende. Samtidig kan de rapportere om hendelser. Å ha vektere i parken kan gi oss et bilde om hvordan forholdene er der oppe, ettersom de skal rapportere til oss, sier hun.

Om ikke lenge skal kommunen ha et nabomøte med beboere, Universitetet og andre bedrifter rundt parken.

– Tilbakemeldingen fra naboene til parken er at de ønsker trygghet. Vi sender ikke vektere til parken for å drive politiarbeid. Vi har fortsatt et stort håp om at politiet setter opp en politipost i parken for å forebygge vold og kriminalitet. Det er vår bønn, sier KrF-politikeren.

For ikke lenge siden var helsebyråden i Oslo på besøk i Bergen.

– Hun sa at de ikke hadde fått til alt de har gjort, uten politiposten på Jernbanetorget i Oslo, sier hun.

– Hvordan vil du stemningen mellom byrådet og politiet?

– Vi har et godt samarbeid. Men i denne saken kom de med en kontramelding på noe vi egentlig hadde blitt enige om. Om politiposten bare er utsatt eller helt skrinlagt, vet jeg ikke. Det må du nesten spørre politiet om.