Hver år deler Sparebanken Vest ut 25 prosent av sitt overskudd til allmennyttige formål. I fjor tilsvarte dette 100 millioner kroner, mens det i år er skrumpet inn til 30 millioner. I går delte sentrumsfilialene ut nærmere 700 000 kroner til 35 utvalgte foreninger og lag.

Nyheter

Trappen motivasjonssenter, som driver med rehabilitering av rusavhengige og tidligere rusavhengige, var en av de heldige.

- Hva skal dere bruke de 25.000 kronene til?

- De kommer gått med. Nå skal vi kjø­pe oss en bil, sier prosjektleder i Trappen, Tor Blaha (63) til BA.

- Vi har fått en god pris på en seks seter Transporter. Den skal vi nå kjøpe for 50.000 kroner, sier en smørblid Blaha.

Blaha var tidligere fotograf, men måtte hive inn årene etter en diabetesdiagnose.

- Jeg ville gjøre noe for de rusavhengige i denne byen - se til at de får de rettighetene de har krav på. Alle har rett på et verdig liv.