I helgen omtalte BA at fire nye avløpsrenseanlegg i Bergen har økt fra 465 millioner kroner til 1,52 milliarder kroner. Arbeiderpartiet støtter Miljøpartiet De Grønne i kravet om en offentlig høring. Dermed er det tilstrekkelig antall stemmer i finanskomiteen for det.

–Også ved andre store utbygginger hvor kommunen er byggherre, for eksempel hovedanlegg for svømming og stup og nye Nattland skole, ser vi at budsjettene sprekker. Et betimelig spørsmål er da om budsjetteringen er god nok, sier fungerende gruppeleder i Ap, Marte Mjøs Persen til BA.

Persen sier at de vil «vurdere om høringen skal gjelde utbyggingen av avløpsrenseanleggene, eller om det skal være en bredere høring om kostnadsoverskridelser i store utbygginger generelt».

FØRST EN DOBLING

Det var i avløpsplanen fra 2006 at prisen på de nye renseanleggene ble «satt» til 465 millioner.

– Det er fryktelig vanskelig å treffe riktig, sa fagsjef i vann- og avløpsetaten Magnar Sekse til BA i lørdagsavisen.

Han forklarte at i 2006 visste de ikke så mye om hva denne utbyggingen ville kreve. Dette året vedtok bystyret å bygge fire nye renseanlegg for å imøtekomme forurensingskravene fra EU.

Anleggene skulle stå ferdig i 2012. Men i 2010 var ikke byggingen en gang startet opp.

OPP 50 PROSENT

Dette året opplyser imidlertid daværende byråd Lisbeth Iversen (KrF) bystyret at prisen på renseanleggene er gått opp til 990 millioner kroner. Nå er vi i 2014 og det skal budsjetteres for 2015. I et avsnitt i det 360 sider lange budsjettdokumentet til kommunen går det frem at prisen på de fire avløpsrenseanleggene er økt til 1552 millioner kroner.

Fra 2011 til 2014 finner ikke BA at prisøkningene har vært fremlagt for diskusjon i bystyret.

–Årsakene er dels er det ordinær lønns- og prisstigning, men den viktigste årsaken er et presset marked med stor byggeaktivitet i Bergensområdet, med mange store offentlige og private byggeprosjekter, sa fagsjef i etaten Magnar Sekse i helgen.

– Er bystyret informert?

Dag Skansen, gruppeleder i Høyre og leder av finanskomiteen, sier at først skal byråd Henning Warloe svare på spørsmålene som blir reist i denne saken.

– Det er en rekke begrunnelser for hvorfor det er blitt slik, men hovedspørsmålet er vel hvordan man har informert bystyret om det, sier Dag Skansen om saken BA løftet frem i helgen.

Skansen sier at dersom opposisjonen vil ha en høring om saken, så blir det gjerne slik.

– Høringsinstituttet er noe man kan bruke for å få ting belyst skikkelig, og denne saken kan være noe man lærer noe av å studere virkeligheten i, sier Skansen.

Han presiserer at han og partiet ikke har tatt stilling til om de vil ha høring eller ikke.

Det var Filip Rygg (KrF) som var byråd for byutvikling, og dermed avløpsrensing fra 2011 til han gikk av i sommer.

– Kan det bli aktuelt å kalle inn han?

– Ja, det er kanskje der informasjonen sitter dypest. I utgangspunktet er det den sittende byråden som stiller, men de vi mener bør kalles inn for å belyse saken tilstrekkelig, de kalles inn, avslutter Skansen.