Den satiriske nettsiden herregud.com har siden oppstarten for over tre år siden satt kristne sinn i kok over hele landet.

Nå kan sinnet materialisere seg i en politianmeldelse fra den kristne menigheten nettsiden harselerer aller mest med, nemlig Levende Ord Bibelsenter i Bergen.

«HAT OG FORHÅNELSE»
I forrige uke ble Enevald Flåten politianmeldt for det Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) mener er brudd på straffelovens paragraf 135a – den såkalte rasismeparagrafen.

Nå vurderer menigheten på Kråkenes selv å anmelde herregud.com for brudd på samme paragraf etter tips fra en nettsurfer.

«Paragraf 135a sier at det ikke er lov å utsette enkeltpersoner eller grupper for hat og forhånelse på grunnlag av deres trosbekjennelse. En slik lov viser at det er grenser for hva et moderne og liberalt samfunn kan akseptere av ytringer.», skriver mannen, som har kontaktet Levende Ord og bedt menigheten bidra til anmeldelse.

– I TENKEBOKSEN
– Vi har mottatt den henvendelsen som du snakker om, og vi tar den til etterretning. Nettstedet er ikke ukjent for oss. Vi har ennå ikke bestemt oss for om vi vil gå til politianmeldelse. Vi er i tenkeboksen, sier informasjonssjef ved Levende Ord Bibelsenter, Bjørn Olav Hammerstad, til BA.

– HELT UTROLIG
Mannen bak herregud.com, bergenseren Einar Irjan Ananiassen, mener saken er «helt utrolig».

– Jeg synes at det vil være en smule ironisk å bli anmeldt for brudd på straffelovens paragraf 135a, som også nevner hetsing av seksuell legning, sier Ananiassen.

- Det ville absolutt vært svært interessant å få prøvd en sak av denne karakter i rettssystemet, spesielt hvis Levende Ord, eller lignende ekskluderende og reaksjonære trossamfunn, skulle stå bak en anmeldelse som henviser til en paragraf som også har en ordlyd som trekker inn ringeakt og hat mot homofile, sier han.