Velforeninger og beboere gikk mandag kveld i demonstrasjonstog mot den manglende innsatsen mot rusmiljøet i Nygårdsparken.

På et møte for velforeninger og beboere søndag ble det bestemt å gå i demonstrasjonstog fra fontenen ved nedre del av parken og opp til øvre del, hvor byens rusmisbrukere regjerer grunnen.

ANMELDT VOLDTEKT

Den anmeldte overfallsvoldtekten lørdag der en 30 år gammel kvinne ble funnet ille skamfert, er dråpen som fikk begeret til å renne over.

Klokken 18 mandag samlet beboere til demonstrasjonstog og appeller. Representanter for skolene og Universitetet var også til stede.

Plakater med slagord som «Stopp volden» og «Trygghet nå» ble båret av de om lag 200 demonstrantene.

– Vi er kjempefornøyd med fremmøte, sier Synnøve Fluge til BA. Hun er styremedlem i Møhlenpris velforening og en av initivtakerne til demonstrasjonen.

KREVER HANDLING

Appeller ble holdt med bønn om at politikerne og politiet viser handling og gjør noe med de uverdige forholdene i Nygårdsparken.

– Vi trenger ingen flere hule planer eller bortforklaringer. Politikerne og politiet må slutte å skylde på hverandre. Tryggheten må tilbake, sa Fluge i sin appell.

I tillegg til mange voksne var flere barn til stede med plakater i hendene. Oddny Miljeteig (SV) og Jette F. Christensen (Ap) var de eneste politikerne som var å se i demonstrasjonstoget.

Da beboerne var fremme på den øvre delen av Nygårdsparken hvor rusmisbrukerne har regjert grunnen, hadde et tyvetalls rusmisbrukere trukket seg vekk og søkt tilhold til haugen ved Universitetets representasjonsbolig.