De første bussholdeplassene i Bergen skal få tavler med sanntidsinformasjon uken etter påske.

  • Nyheter

– Dette har vært etterspurt blant kundene, og vi ser frem til å få det på plass. Dette vil modernisere kollektivsystemet i Bergen, sier Skyss-direktør Oddmund Sylta til BA.

500 busser i Bergen skal utstyres med sendere og nye tavler ombord, og på holdeplasser skal det komme tavler som forteller når de forskjellige bussene er ventet.

Systemet består både av GPS-sender som forteller hvor bussen er til enhver tid, og en måler som forteller hvor fort den kjører.

Prognosene for ankomst ved holdeplassen beregnes blant annet ut fra bussens bevegelser i trafikken, og om andre busser på samme strekning har klart å holde forventet rutetid.

– Dette er et utbredt og velprøvd system som blant annet brukes i Gøteborg. Agder kollektivtrafikk har også valgt den samme løsningen, men de er ikke kommet like langt som oss i å få dette på plass, forteller Sylta.

Leverandør er svenske Consat Telematics AB.

– FUNGERER GODT

Skyss er nå inne i en testfase hvor de har montert sendere for egen bruk på to linjer. Fra det nye kontrollrommet i Vestre Strømkai har de allerede i noen uker fulgt med på hvordan systemet fungerer i praksis.

– Det fungerer godt, og vi er veldig fornøyde med testene så langt, sier prosjektleder Håkonsen.

Etter påske flyttes testene ut i trafikken. I første omgang på linje 3 Støbotn-Sletten og linje 4 Flaktveit-Oasen.

De første tavlene med sanntidsinformasjon skal på holdeplassene Bryggen, Bontelabo og Sandvikstorget (retning nord). I tillegg kommer tavle på stoppet ved Ludebryggen (retning sør). Dette skjer i løpet av uke 14.

KOMMER IKKE OVERALT

I perioden mai til november vil utstyret komme på plass i resten av bergensområdet, men ikke alle holdeplassene vil bli oppgradert med sanntidsinformasjon.

– Det er 55 holdeplasser som vil få sanntidstavler. De mest brukte holdeplassene, terminalene og spesielle steder som ved Haukeland sykehus vil bli prioritert, sier prosjektleder Håkonsen.

Det nye varslingssystemet vil bli opprettet område for område. Fana og Os vil være de første områdene som blir prioritert, deretter står Bergen nord, Bergen sentrum, Nordhordland og Bergen vest (inkludert Sotra, Øygarden og Askøy) for tur.

– Vi beregner å være ferdig innen utgangen av 2013. Da skal 550 busser og 55 holdeplasser ha fått montert utstyr, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundeberg Berntzen i Skyss til BA.

TILTRETTELAGT FOR BLINDE

I tillegg til tavlene vil også informasjonen være tilgjengelig i taleform på stoppene, gjennom en spesiell tiltrettelegging for blinde og svaksynte. Ved å trykke på en knapp på holdeplassen, vil de neste ankomstene leses opp.

Sanntidsinformasjonen vil også gi Skyss statistikk som direktør Sylta tror vil hjelpe både dem og kundene.

– Det blir lettere å planlegge rute- og kjøretider når man har dette faktagrunnlaget. Det betyr også at vi kan være proaktive når vi ser at det er kødannelse, sier han.

FYLKESORDFØREREN BETALER MED GLEDE

Det er Hordaland fylkeskommune som finansierer sanntidsprosjektet, mens pengene til den fysiske tilretteleggingen på holdeplassene kommer fra Bergensprogrammet.

– Dere betaler for dette, hva synes du om det du har fått demonstrert her i dag?

– Vi betaler med glede. Det er en strategi for oss å gjøre det lettere å bruke kollektivtilbudet, og å få ned biltrafikken og forurensingen som følger av den, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen til BA.

Sanntidsinformasjon vil være tilgjengelig i web- og mobilløsninger i løpet av året.

– Noen kollektivreisende vil kanskje si at de har ventet litt vel lenge på at dere skal få til sanntidsinformasjon. Hva mener dere om det?

– Det krever litt tid å bygge robuste og stabile løsninger, sier prosjektleder Håkonsen.

– Nå kommer det på plass, og det kommer også løsninger for web og mobil. Det er mye lettere å ta bussen når du vet nøyaktig når den kommer, avslutter fylkesordfører Nilsen.