Torsdag kveld undertegnet Norge en avtale som åpner for å sende seks år gamle Nathan ut av landet han er født i.

  • Nyheter

Det var i november i fjor at BA skrev om lille Nathan fra Ytre Arna for første gang. Hans etiopiske foreldre kom til Norge før han ble født, de jobbet og betalte skatt frem til pappa Asfaw Eshete (40) fikk inndratt arbeidstillatelsen.

Til tross for at familien er nektet opphold, har Norge så langt ikke hatt mulighet til å returnere familien til Etiopia. Dette endret seg imidlertid da Norge og Etiopia signerte en utleveringsavtale.

– De synes det er helt forferdelig. Det er et mareritt for dem, sier Aina Heldal Bøe som har engasjert seg i Nathans sak.

Hun har selv en seksåring og synes en utsendelse av Nathan vil være hjerterått.

HAR VARSLET GJENNOMGANG

Utleveringsavtalen mellom Norge og Etiopia kommer etter at justisminister Grete Faremo har varslet at hun vil gjennomgå hele asylpolitikken for barn.

400 barn venter nå i håp om at denne gjennomgangen vil åpne for at de kan bli boende.

Stortingsmeldingen er ventet i februar, men har allerede blitt utsatt flere ganger.

Med den ferske utleveringsavtalen hengende over seg, er familiens eneste håp at Nathans sak fryses før de blir tvangsutsendt.

– Nathan er en av disse 400 barna. Det ville være hjerterått å sende familien ut før storingsmeldingen som kan gi dem en sjanse til å bli værende. Dette er små barn som venter på det eneste de har - sin egen fremtid. Det viktigste nå er å få stilt disse sakene i bero, sier hun.

ÅPNER FOR FRIVILLIG RETUR

Avtalen mellom Norge og Etiopia er allerede tredd i kraft, men åpner for frivillig retur frem til 15. mars.

– Det er ikke aktuelt for Nathans foreldre å reise frivillig. De frykter på nytt fengsel og tortur i hjemlandet, sier Heldal Bøe.

De norske myndighetene er på sin side fornøyd med den nye avtalen.

«Avtalen legger til rette for at borgere av Etiopia kan returnere til sitt hjemland på en sikker og verdig måte. Gjennom denne avtalen vil etiopiske borgere som velger å returnere frivillig, motta et engangsbeløp ved ankomst til hjemlandet, samt få tilbud om støtte til reintegrering som legger til rette for en ny start i Etiopia,» skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

– Etiopiske borgere har gjennom mange år vært en stor asylsøkergruppe i Norge, og vi er veldig glade for at vi nå har inngått en avtale som vil fremme retur til Etiopia, sier statssekretær Pål K. Lønseth i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Norge er det første og eneste landet i Europa som har inngått returavtale med diktaturstaten Etiopia. Det er absurd at de er stolt over det, sier Heldal Bøe.

I fredags-BA kan du lese et debattinnlegg fra Aina Heldal Bøe.