Familien til Nathan Eshete har tro på at Oslo tingrett vil gi dem medhold i saken mot Utlendingsnemnden, tross høyesterettsavgjørelsen før jul.

SPENT

Syvåringen fra Bergen skal selv forklare seg for dommeren når saken starter i Oslo tingrett tirsdag. Det vil skje på et lukket rom med videooverføring til rettssalen.

– Det er klart at han er veldig spent. Han er så stor nå at han skjønner en del av hva som foregår, sier leder av støttegruppen, Aina Heldal Bøe, til NTB.

Familien har forsøkt å skjerme gutten for omtalen i mediene.

– Selv om han er blitt et slags symbol for asylbarn i Norge og har vært mye i mediene, er det ikke slik at han har lest om seg selv i avisene eller sett seg selv på nyhetene, sier Heldal Bøe.

FØRSTE SAK

Dette er den første av sakene til de såkalte asylbarna som kommer for retten etter at Høyesterett i storkammer ga Utlendingsnemnda (UNE) medhold for sin praksis.

Det er ventet at avgjørelsen vil få betydning for sakene til barn som er i en lignende situasjon. Rundt 600 barn som har fått avslag på asylsøknaden, har bodd i Norge lenger enn tre år.

Heldal Bøe vedgår at høyesterettsavgjørelsen ikke gjør saken enklere.

– Alle saker skal ha en individuell vurdering. Familien har jo håp om at dommeren skal komme til at vedtaket om utvisning ikke er gyldig. De mener at UNE i vedtaket ikke har gjort en grundig nok vurdering av Nathans tilknytning til Norge, sier Heldal Bøe.

Nathan er født og oppvokst i Norge. Han har gått i barnehage og er nå i gang med sitt andre skoleår. I fjor vår fikk familien hans endelig avslag på asylsøknaden, og de må dermed forlate landet og reise til Etiopia.

Familien gikk til sak mot UNE for å få omgjort vedtaket, men saken ble stilt i bero i påvente av at Høyesterett skulle behandle to lignende saker i storkammer.

Før jul kom Høyesteretts flertall til at FNs barnekonvensjonen ikke er brutt og at UNEs bruk av skjønn ligger innenfor regelverket.

MÅ VURDERE UT FRA «BARNETS BESTE»

Tirsdag og onsdag skal Nathan og foreldrene Asfaw og Zinash Eshete møte i tingretten. Advokaten deres Arild Humlen tror ikke muligheten for å vinne fram i saken er blitt dårligere, selv etter Høyesteretts avgjørelse.

– Nei, de mest sentrale problemstillingene i denne saken står ved lag. Retten må vurdere om myndighetene har tatt hensyn til barnets beste når det er gjort vedtak om utvisning, sier Humlen til Bergensavisen.

Det er innkalt en rekke vitner, blant annet fra skole og barnehage som skal fortelle om Nathans situasjon. Dessuten skal også en psykiater svare på spørsmål.

Familien har også med seg mange støttespillere på tilhørerbenken. Blant annet har ordfører Trude Drevland varslet at hun vil følge saken.

HÅPET UNE VILLE SNU

Familien er skuffet over at UNE ikke har endret vedtaket, slik nemnda har anledning til å gjøre.

– De har trodd og håpet at UNE ville snu i saken siden det er varslet at det skulle komme en praksisendring, sier Heldal Bøe i støttegruppen.

UNE har mulighet til å vektlegge hensyn som har kommet etter at vedtaket ble fattet. Domstolen på sin side må bare vurdere de forhold som var til stede da UNE tok sin beslutning.

Dom i saken vil falle to-tre uker etter at saken er ferdig.