Fredag blir han sjef for Natos minerydderstyrke i Nord-Europa.

Det er andre gangen en nordmann innehar den prestisjetunge jobben i Nato. Førstemann, Geir Flage, er også bergenser.

Per Kartvedt fra Fyllingsdalen bestemte seg tidlig for å gå inn i Sjøforsvaret.

– Jeg gikk på Laksevåg Gymnas, like ved Sjøkrigsskolen. Nærheten gjorde det naturlig for meg å velge Sjøforsvaret, sier Kartvedt til BA.

TRAVEL TID

Han overtar ansvaret for minerydderne etter dansken Michael Flagstad. Og ja, han er i slekt med operastjernen Kirsten Flagstad, avbildet på den norske hundrelappen.

Kommandørkaptein Flagstad har vært hjemmefra 280 dager det siste året.

– Min kone og mine barn er glade for å få meg hjem. Men det har vært et spennende år fullt av opplevelser, sier Flagstad.

Kartvedt forteller at familien ble tatt med på råd før han takket ja til stillingen.

– En slik jobb er ikke alle forunt å få. Sønnen min skal selv inn i Sjøforsvaret nå og vil neppe rekke å savne faren sin. Fruen er også innstilt på dette, sier Kartvedt.

Formelt overtar Kartvedt sjefsjobben fredag, med pomp og prakt i Håkonshallen og med besøk av britisk flåteadmiral.

Lørdag klokken 1100-1400 og søndag 1200-1400 vil skipene være åpne for publikum. Mandag drar Nato-styrken til Hebridene for å delta i en øvelse.

BA ble med «KNM Vidar» fra Haakonsvern til Festningskaien tirsdag. Fartøyet skal være kommando- og støttefartøy for de seks minerydderne i Nato-styrken. «KNM Vidar» ble bygget i 1977 ved Mjellem og Karlsen Verft.

– Det er ikke helt tilfeldig at vi har valgt et skip fra Bergen, sier Kartvedt og smiler.

STORT OMRÅDE

I styrken inngår skip fra Norge, Danmark, Storbritannia, Nederland, Belgia og Tyskland. Foruten «KNM Vidar» skal Norge delta med minejaktfartøyet «KNM Hinnøy».

Snart skal også Warszawa-paktens hjemland Polen slutte seg til styrken.

– Mye er endret. Kampen mot terror er fremst på den sikkerhetspolitiske dagsorden. Denne styrken er klar til innsats i løpet av 48 timer, sier Flagstad.

– Sjøminer er billige, effektive og kan legges av hvem som helst. Derfor er det behov for mineryddere, mener Kartvedt.

Minerydderstyrken skal operere fra Gibraltar i sør til Barentshavet i nord. I løpet av et år har fartøyene uskadeliggjort miner i Themsen, ved Nederland og i Rigabukten.

Området utenfor Baltikum er spesielt tungt minebelagt etter sovjettiden.

– Men selv i danske farvann anslår vi at det finnes 5000 sjøminer. I hele Nordsjøen finnes det trolig 25 000 miner, sier Flagstad.