Er du pensjonist og en racer til å strikke kan Nattland skole være noe for deg.

EN AV TI

Nattland barne- og ungdomsskole er en av ti skoler i Norge, og den eneste på Vestlandet, som prøver ut en ny ordning kalt skolebesteforeldre.

Lærer Monica Eikås forklarer:

– Vi etterlyser eldre som kan delta med sin kunnskap i skolen. Det kan være alt fra strikking til høytlesning. Målet er å bygge bro mellom generasjonene, og skape en ressursgruppe, sier hun til BA.

Til nå har Nattland skaffet tre frivillige, men ønsker mange flere. Skolen er en av byens største med 500 elever. Flere organisasjoner står bak, deriblant Utdanningsforbundet.

FRIVILLIG

– Vi har ingen øvre grense, vi trenger så mange eldre som mulig. Tiltaket er ubetalt, men til gjengjeld håper vi at de eldre kan bruke skolen som samlingsplass. Ha kafé her og slikt.

Man ønsker kontakt med eldre som kjenner ansvar og har interesse for barnas utvikling og trygghet. Ordningen «Skolebesteforeldre» baserer seg på frivillighet, og bygger på samme lest som Klassmorfar i Sverige.

Klassmorfar har siden starten i 1996 utviklet seg til en riksforening med hovedsete i Stockholm, og ni regionale foreninger. Rekrutteringen skjer gjennom den svenske arbeidsformidlingen.

Medlemmene består av arbeidsledige over 50 år og pensjonister, som alle ønsker å gjøre nytte for seg.