Det sier anleggsgartnermester og prosjektleder hos Wikholm, Anders Garnes.

Han skuer opp over noen av de 17.000 plantene som henger på veggene til Birs nye bossnetterminal i Jekteviken. 350 kvadratmeter av veggarealet i tillegg til hele taket på det 1200 kvadratmeter store bygget skal dekkes av grønne planter.

Åtte ulike planter

– Dette er den største grønne veggen i Norge, kanskje også i Norden. Jeg tror vi vil se stadig mer av denne typen løsninger. Foruten at det blir pent å se på, isolerer det, det renser luften og binder støv i tillegg til at vi samler opp og bruker takvann og gjenbruker gjødslingsvannet, sier Garnes.

Wikholm har tidligere bygget en grønn vegg på DPS på Kronstad, basert på en dansk konstruksjon. Birs vegg er fra en slovensk produsent, og de 17.000 plantene vokser 45 grader ut fra veggen, noe Garnes tror vil fungere fint.

Det er plantet åtte ulike busker og stauder på veggene, blant annet bladlilje, eføy, svenskegress og rosenrot.

– Vi har prøvd å finne planter som tåler utfordringene de blir utsatt for i veggen som varierende sol- og vindforhold, lite vekstmedium, tørke og innfrysing om vinteren, sier Garnes.

Stolte og spente

Fakta

Siden 2008 har Bir Nett jobbet med å grave ned et rørbasert bossnett som skal sørge for fremtidsrettet og miljøvennlig bosshåndtering.

Ved åpningen i slutten av oktober vil omlag 3.000 husstander være koblet opp mot bossnetterminalen i Jekteviken via 120 nedkast.

Da er det beboere på Nøstet, Klosteret, Veiten og Engen som tar i bruk bossnettet.

Man må ha en egen nøkkelbrikke for å få åpnet nedkastet en er tilknyttet. Bossnettet vil bli tatt i bruk av nye husstander etterhvert som nye områder av bossnettet ferdigstilles.

Når bossnettet er ferdig utbygget er oppunder 12.000 husstander i Bergen sentrum tilknyttet nettet.

Totalkostnad for Terminal Jekteviken er på 130 millioner kroner.

– Hovedtanken bak de grønne veggene og grønt tak, er at vi ønsker å gi noe tilbake til omgivelsene. Vi anlegger også en park like ved siden av terminalen, og vi håper bygget vårt skal dempe støyen fra veien.

Det sier prosjektleder i Bir, Camilla Tangenes til BA.

I slutten av august starter Bir opp med testing av alt det avfallstekniske utstyret inne i bossnetterminalen, og to måneder senere skal anlegget være klart til bruk. Fra bossnedkastene suges avfallet med luft gjennom rør i bakken og helt frem til terminalen hvor det komprimeres inn i ulike containere avhengig av hvilke avfallstype som kommer. Deretter kjøres restavfallet til forbrenningsanlegget og plast og papir til sorteringsanlegget. På den måten kan man fjerne et titalls bossbiler og tusenvis av bosspann fra sentrum.

– Dette er det største bossnettet i verden som er bygget i et eksisterende sentrum. Vi er veldig stolte av det, og spente på å sette i gang, sier Tangenes.

Godt eksempel

Tormod Carlsen er leder i Sydnes og Nøstet Velforening. Han forteller om litt startproblemer da terminalen ble presentert første gang, men at beboerne i området nå gleder seg til anlegget skal tas i bruk.

– Det er helt knall med alt det grønne og ikke minst parken som kommer. Jeg vil si at dette byggeprosjektet er et eksempel til etterfølgelse, sier Carlsen.