Sikrer populær turvei

Kommunen regner med å bruke seks uker på arbeidet.