I en pressemelding opplyser Bergen kommune at Naturvernforbundet får sertifikatet sammen med Det Grønne Loftet, som omfatter kontorene til Naturvernforbundet Hordaland, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender på Bryggen.

Nå tilfredsstiller Det grønne loftet kravene til miljøfyrtårnbedrifter og bransjekravet til kontorbedrifter. Under arbeidet med å bli sertifisert, har det blitt gjort en rekke forbedringer når det gjelder strømsparing og kildesortering.

Miljøfyrtårn-programmet er et tilbud som Bergen kommune i samarbeid med LO og NHO ønsker å tilby bedrifter som ønsker å møte miljøutfordringene på en offensiv måte.