Politiet skal gå gjennom nærmere 1000 saker

Har allerede avdekket flere Nav saker de tror kan være feilbehandlet.