Flere kommuner, deriblant Bergen, ble invitert til å delta i E-valg 2011-prosjektet.

Dette prosjektet åpner for at folk kan stemme over internett ved kommunevalget i 2011.

Mandag kveld stemte Bystyret i mot at Bergen kommune skal være med på prosjektet.

USIKKERT: Christopher Brun fra Høyre var en av dem som stemte i mot forslaget.

– For det førte er ikke prosjektet fullfinansiert av staten, Vi setter også store spørsmålstegn ved saksutredningen i dette prosjektet, sier han.

Det er spesielt det demokratiske og sikkerhetsmessige aspektet Brun er kritisk til.

– Stemmer folk hjemme fra en pc er dette i ukontrollerte omgivelser. I tillegg setter vi spørsmålstegn ved sikkerheten ved valg på internett med dagens teknologi, sier han

NEDSTEMT: Det var mange som delte Bruns bekymringer ved gårdagens bystyremøte. Thorstein Dahle var en av dem.

– Selv om IT-sikkerheten er et stort problem i denne saken, er ikke dette den største utfordringen. Kan folk stemme hjemmefra er det umulig å overvåke om folk bli påvirket idet de skal avgi sin stemme, sier han.

– Et familieoverhode kan for eksempel ende opp med å diktere hva resten av familien skal stemme, legger han til.

I tillegg frykter han at E-valg kan føre til kjøp og salg av stemmer.

SKUFFET: Arbeiderpartiet og SP var de eneste som stemte for en deltakelse i prosjektet.

– Flere og flere unge velgere forventer et elektronisk valg. Det er synd at ikke bystyret ønsker å være med på prosjektet. Det hadde vært en unik mulighet til å høste erfaringer til 2017 når det forventes at det skal arrangeres fullskala elektroniske valg, sier Rune Bakervik fra Arbeiderpartiet.

Dermed bli det papirvalg også i 2011. Det var blant annet Trygve Birkeland (KrF) fornøyd med.

– Kall meg gjerne en bakstreversk gammel bestefar. Men jeg synes vi bør beholde vår gamle valgordning i vårt moderne samfunn.