6. juli i år skrev BA at kirkevergen ville kutte takhøyden i kirkerommet fra 11,8 til åtte meter. Dette for å gjø­re plass til en kontoretasje over kirkeskipet. I tillegg ønsket de å sett inn ekstra vinduer for å slippe inn dagslys. Planene ble slaktet av Byantikvaren.

"Vi kan ikke anbefale at den planlagte ombyggingen blir gjennomført. Den er etter vår mening et altfor omfattende og ødeleggende i dette kirkebyggets/-rommets intenderte idé og arkitektoniske grammatikk", skrev byantikvar Siri Myrvoll tidligere i år.

KREVER ENDRING: Byantikvaren fungerer i denne saken kun som rådgivende organ. Det er biskop Ole D. Hagesæ­ther som har det endelige ord. Makten har han valgt til å stoppe Bergen Kirkelige Fellesråds planer.

"Jeg har merket meg at Byantikvaren definitivt går mot at det åpnes for vindusfelt i taket og ut mot St. Jakobs plass. En så tydelig tilbakemelding kan jeg ikke godt overse. Jeg ber kirkevergen å vurdere om en kan finne en løsning som gjør at en slik utvendig endring av interiøret uaktuell", skriver biskopen i et brev til Domprosten i Bergen.

FORFALLER: St. Jakob Kirke er sterkt nedslitt og trenger ifølge Bergen Kirkelige Fellesråd rehabilitering snarest.

Siden det ikke er avsatt penger i kommunens økonomiplan, ønsker fellesrå­det å betale opprustningen ved å ta opp lån. I stedet for å bruke 1,2 millioner kroner på å leie kontorlokaler på Bryggen ønsker de å bruke pengene på å rehabilitere den tradisjonsrike kirken på nedre Nygård.

NY VURDERING: Biskopen roser engasjementet, og karakteriserer tiltaket som så positivt at han kan leve med at taket senkes 3,8 meter for å gjøre plass til en kontoretasje. Fasadeendringene er derimot så voldsomme at han ber om ny utredning.

- Jeg oppfatter ikke dette som et endelig avslag. Men biskopen ønsker at vi skal se på saken en gang til. Det akter vi å gjøre, sier domprost Ørnulf Elseth til BA.