Lund er fraksjonsleder for Frp i byutviklingssaker i bystyret. Det er den salen som avgjør hvordan Bybanen skal gå til Åsane.

Allerede nå varsler Lund at det er totalt uaktuelt for ham og Frp å la Bybanen gå over Bryggen. Det selv om byrådet, som Frp er en del av, skulle mene noe annet.

–Det kan ha en politisk kostnad ved at vi ikke blir invitert til byrådsforhandlinger ved neste korsvei, sier Lund til BA.

–Og det er denne saken verdt?

–Ja, i min bok er denne saken verdt det. Den er for viktig til at vi kan svelge en løsning vi er fullstendig uenig i. Vi velger en trasé for tre generasjoner fremover.

Det var i fjor sommer at Monica Mæland i BA argumenterte hardt for at Bybanen burde gå langs Bryggen. Etter den tid har hun nektet å uttale seg om saken, og vist til at saken er på høring.

Det er verdt å ta med, mener Lund, at det ikke står noe i byrådsplattformen om at byrådet må være samlet om en trasé.

Han er mot Bryggen-traseen av to hovedårsaker:

  • Bryggens verdensarvstatus kan være sterkt truet av å få Bybanen foran seg.
  • Det vil bli kaotisk for biltrafikken i sentrum, som følge av at Bryggen og deler av Skuteviken blir enveiskjørt

–Vår løsning er at bilene skal få en tunnel og Bybanen skal gå i tunnel. Da oppnår vi å få en bilfri Bryggen, og bedre forhold for alle i sentrum. Vi får heller akseptere at det blir en dyrere løsning, sier Lund.

– TENDENSIØS RAPPORT

Han mener også byen vil bli helt ødelagt i anleggsperioden, dersom flertallet velger å la Bybanen gå langs Torget og videre langs Bryggen.

–Men byantikvaren mener i sin uttalelse at det mest skånsomme for antikvariske verdier er nettopp å la Bybanen gå langs Bryggen?

–Ja. Men den forklaringen er tendensiøs, og her brukes det som poeng at bilene forsvinner fra Bryggen. Det kan vi oppnå uansett.

FÅ KLARE FRONTER

I det andre byrådspartiet KrF, får BA opplyst, er det stemning for å la Bybanen gå over Bryggen.

I det tredje byrådspartiet, Monica Mælands Høyre, er stemningen tildels amper.

Partiet er delt, frontene er relativt steile, og de to fraksjonene jobber på ulike måter med å få skaffe flertall for sitt syn. I løpet av gårsdagen ble det hett i rådhuset da ryktene om BAs intervju med Eiler Macody Lund begynte å gå. Gruppeleder Tor Woldseth i Frp ringte BA, og sa at Frp ikke har konkludert fullt ut.

–Er det aktuelt for Frp å legge Bybanen over Bryggen?

–Når høringen er over skal vi konkludere, noe annet kan jeg ikke si, sier Woldseth.

– SKUFFENDE!

– En eiendommelig iver etter å markere seg i en sak der alle detaljer og kort ikke er kommet på bordet, sier Dag Skansen.

Høyres gruppeleder synes det er skuffende at politikere, som skal ha det siste ordet, tar det første ordet.

–Bystyrepolitikere, i opposisjon eller posisjon, skal ta den endelige beslutningen. Da må de først sette seg godt inn i saken. Nå er den på høring, og en rekke aktører skal si sitt. Det må de få lov til før noen ønsker å markere seg.

– Men Monica Mæland flagget jo sitt syn i fjor sommer, skulle ikke hun hatt lov til det?

– Da gjorde hun rede for hva hun mener er Bybanens konsept, en synlig bane i dagen. I fjor var det ikke en sak til høring, påpeker Skansen.

–Den var godt opplyst, og er enda bedre opplyst gjennom konsekvensutredningen. Derfor kan vi ta en kvalifisert beslutning nå. Dessuten har vi fra flere kilder fått opplyst at Høyre vil la Bybanen gå over Bryggen. Kommentarene fra Skansen er slik sett litt overflødige, svarer Lund.