Bergen kommune har besluttet å stenge gymsalen på Nordnes skole. Gymsalen skal nå renoveres.

Bakgrunnen for stengingen er at gymsalen er utsatt for fukt og muggsopp. Inneklimaet i gymsalen samsvarer ikke med anbefalte normer for inneklima. Firmaet Cytox har utført målinger for Etat for eiendom og har utarbeidet en rapport.

MÅTTE STENGES
– Vi fikk meldinger fra skolen om at noe var galt. Vi gjorde en full gjennomgang og målinger viste spor av muggsopp. Det er ingen tvil om at gymsalen måtte stenges, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

Onsdag var det møte om gymsalen. Her kom det frem at selv om forekomsten av muggsporer i luften er moderat, må både vegger og gulv renoveres grunnet mangelfull isolasjon og ventilasjon.

– Vi har gjennomført en tilstandsrapport på Nordnes skole i desember i fjor. På bakgrunn av den er det planlagt en renovering av skolen. Nå starter vi med gymsalen i første byggetrinn, forklarer Røssland.

UTBEDRES FOR 80 MILLIONER
Kommunen har planer om å utbedre skolen for 80 millioner de neste ti årene. Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta å få utbedret gymsalen og når den kan åpnes igjen.

Det er heller ikke klart hvor de 260 elevene skal ha gym.
– Vi jobber nå med å finne alternative løsninger. Like ved ligger både Høgskolen i Bergen, Nordneshallen og Krutthuset. Vi ser på ulike løsninger og regner med at et alternativ er på plass innen kort tid, sier Røssland.

Foreldre og elever vil bli informert så snart en løsning er på plass.

Rektor ved skolen, Sissel Karin Magnussen, forteller at gymsalen har vært stengt en periode allerede.

– Den har blitt holdt stengt i noen uker ettersom Cytox har gjort sine undersøkelser der.

Cytox-rapporten ble bestilt med bakgrunn i at en elev skal ha blitt syk av å oppholde seg i gymsalbygget.

– I tillegg har vi kjent lukten av fukt i bygget, sier hun.

Hun sier at de jobber med å finne aktuelle lokaliteter til gymbygg.

– Vi har kommet langt i dette arbeidet, men er ikke helt i mål ennå, sier hun.

Så inntil videre har elevene utegym.

– Slik været er nå, er ikke det noe problem. Det er selvsagt uheldig at gymsalen må stenge, men jeg vil ikke dramatisere denne situasjonen.