Bergens nest eldste apotek legges ned fra nyttår

Løveapoteket åpnet dørene for første gang i 1705, men nå er det ikke nok kunder til å drive lenger.