Norge har de siste seks årene vært på toppen av listen, som er satt opp av FNs utviklingsprogram, UNDP. Deres Human Development Index rangerer levekårene basert på inntekt, forventet levealder, skolegang og andre faktorer.

I årets rapport rykker Norge ned til 2. plass, men vi kan trøste oss med at tetplassen blir innen familien: Oppdaterte inntektstall og forventet levealder gjør at våre fettere på sagaøyen Island rykker opp til førsteplass.

På de neste plassene kommer Australia, Canada, Irland og Sverige. Finland er nummer 12, Danmark nummer 14. De vestafrikanske landene Sierra Leone, Burkina Faso og Guinea-Bissau kommer nederst på listen.

Rangeringen er basert på 2005-statistikk fra 175 medlemsland i FN, samt Hongkong og de selvstyrte palestinske områdene. Afghanistan, Irak, Somalia og 14 andre land er ikke med, på grunn av manglende data.

22 land, alle i Afrika sør for Sahara, havner i kategorien "lav human utvikling". I ti av disse landene vil to av fem nyfødte ikke leve til de fyller 40 år. I Zambia vil bare annethvert barn leve så lenge.

Blant de 20 landene på toppen av skalaen er det til sammenligning bare i Danmark og USA at færre enn ni av ti vil leve til de er 60 eller mer.

De fleste landene, blant dem Brasil, Kina og India, har hatt en merkbar bedring av levekårene de siste 30 årene.

Men i noen land går utviklingen i feil retning. 16 land har en lavere levekårsindeks i dag enn i 1990. I Kongo, Zambia og Zimbabwe er levekårene dårligere enn de var i 1975.