Mens kommunens egen seksjon for kunst og kultur fortsatt er positiv, er det litt mer bekymring å spore hos byrådet i Bergen. Nå innføres nulltoleranse.

I dag vil byrådet drøfte den videre strategi for håndtering av ulovlig tagging og graffiti.

Bakgrunnen er økende omgfang av ulovlig tagging på både offentlig og privat eiendom.

En rekke etater, både kommunale, fylkeskommunale og statlige har i forkant opplyst om sine problemer omrkring ulovlig tagging og graffiti.

Et raskt regnestykke viser at det i Bergen hvert år legges rundt 1,9 millioner kroner i potten for å gjøre rent etter pøblene.

Kommunens egen grønn etat, som har ansvaret for parker, skulpturer og benker, må årlig ut med 350 000 - 400 000 kroner for spesialvaskingen.

– Ulovlig oppført graffiti eller tagging vil nå bli politianmeldt, og hærverket vil bli registrert med både bilde og signatur. Størrelse på bøtene er ennå ikke fastlagte, forklarer byråd for «byens vel og vel», Lisbeth Iversen.

– Vi vil også opprette en aksjonsgruppe som vil rykke fort ut og fjerne ulovlighetene, legger hun til. Men om byråden ønsker å slå hardt ned på pøblene, betyr ikke dette kroken på døren for byens seriøse grafittikunstnere.

– Nei, denne kunstformen skal ha samme rammevilkårene som andre kunstformer, og i motsetning til Oslo, liker vi i Bergen å være annerledes. Ønsker fortsatt denne kunstformen i bybildet, sier Iversen. Hva som skjer når Sentralbadet skal selges, og de to lovlige graffitiveggene forsvinner, kan hun derimot ikke gi noe svar på.