Ny kamp for Nathan

12. januar blir det ny markering for Nathan Eshete og de andre asylbarna.

12. januar blir det ny markering for Nathan Eshete og de andre asylbarna. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Asylbarnas støttespillere nekter å gi seg.

DEL

Om lite gikk asylbarnas forkjempere sin vei i 2012, blir 2013 et nytt år preget av kamp for de små.

Den 12. januar skal asylbarnas kamp markeres i Bergen og de andre store norske byene (Obs! I torsdagsavisen står det 13. januar, det er 12. som er riktig).

– Det ble sparket i gang rett etter at dommen i Høyesterett falt, så alt er ikke på plass ennå. Vi håper selvfølgelig at det blir en stor markering, sier Aina Heldal Bøe.

Markeringen i Bergen skjer klokken 1600 på Torgallmenningen.

GYLDIG UTKASTELSE

Høyesterettsdommen Aina Heldal Bøe sikter til stadfestet at utkastelsesvedtaket for en bosnisk familie – med en datter som ble født i Norge i 2003 – var gyldig.

I etterkant har hun som leder av støttegruppen for Nathan Eshete og hans familie fått mange fortvilte reaksjoner fra ulike hold. Nå retter kampen, og håpet, seg mot de folkevalgte på Stortinget.

– De må gjøre alvor ut av det de har sagt; at praksis skal endres slik at barns beste i større grad settes foran innvandringspolitiske hensyn, sier Heldal Bøe.

Kravene som vil bli fremmet i markeringen er «en ny forskrift, som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn».

«At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker».

Og: «At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskrift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand».

FLERTALL

I Bergen har et samlet flertall av politikerne i bystyret krevd at Nathan får bli i Norge. Partikollegene deres på Stortinget har derimot gått langt i å forfekte det motsatte synet vedrørende asylbarna.

– Viser ikke dette hvor lett det er «å være human» når det ikke får noen konsekvenser?

–Jeg skjønner at du spør, men jeg synes det er et sunnhetstegn at lokalpolitikere reagerer på det som foregår i lokalmiljøet. Skal vi ha et politisk system som ikke ser menneskene, går det galt med samfunnet. Kanskje er det de lokale politikernes engasjement som skal til for at det skal bli endringer, påpeker Heldal Bøe.

– SER IKKE LYST UT

Lite tyder på at enkeltsakene rundt om i Norge har gjort stort inntrykk på politikerne som vedtar lovene, mener Kjersti Toppe (Sp).

Stortingspolitikeren sikter til at da Stortinget vedtok meldingen om barn på flukt like før jul, var ikke debatten stor.

KrF og Venstre ville ha en egen ny forskrift om at barns beste skulle settes foran innvandringspolitiske hensyn. De var alene om det. Resten krevde at dagens praksis evalueres for å se om den er i tråd med Stortingets vedtak.

– Tror du Årets bergenser vil bli kastet ut av landet?

– Det ser ikke lyst ut dersom vedtaket ender med å være gyldig. I nasjonal politikk er det vanskelig å nå frem med argumenter som taler enkeltskjebnenes sak. Da blir man oftest møtt med argumenter om at man er inkonsekvent, at man vil lage en mer liberal innvandringspolitikk, og at man legger til rette for misbruk av systemet.

– Jeg mener Nathan og andre i lignende situasjoner må få bli. Jeg kan ikke forstå annet enn at den nye stortingsmeldingen fører til det.

Artikkeltags