Det finnes stadig flere måter å kontrollere barna på. Pedagog og forfatter slår nå alarm.

- Jeg er skeptisk til en utvikling der store kommersielle aktører spiller på foreldrenes angst og frykt, sier Vibeke Glaser førstelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim og forfatter av flere bøker om foreldrerollen og barns oppvekst. Onsdag lanserte det bergensbaserte selskapet Bipper simkortet Tele2 Bipper, som skal settes inn i barnas mobil for å kunne kontrollere bruken.

– Vil vi dette?

– Det blir signalisert av produsenter av Bipper at ansvarlige foreldre skaffer slikt utstyr, og de som ikke gjør det, fremstår nærmest uansvarlige, sier hun.

Glaser sier vi må tenke oss om: Vil vi ha et samfunn basert på stadig mer kontroll og overvåking?

– Verden er ikke så farlig som noen skal ha det til, påpeker hun, som dermed støtter den såkalte «slow prenting»-trenden. En foreldretrend som har et ønske om å ta tiden tilbake og sakke ned farten.

Paranoide

Vibeke Glaser bruker også uttrykket «paranoid parenting » , et begrep hentet fra den amerikanske sosiologiprofessoren Frank Furedis bok med samme navn.

- Paranoide foreldre tror at gode foreldre er de som passer barna 24 timer i døgnet. Det er på tide å gjøre opprør mot denne tanken og la barna ta ansvar selv også, sier pedagogen.

Bipper gjør det mulig for foreldre å holde kontroll på poden - blant annet ved å kontrollere hvem som er på kontaktlisten og ved å kunne lokalisere barnet fra hjemme-PCen.

– I USA er det å ha slik kontroll blitt stor industri, sier Glaser.

– Vi må tåle å leve med litt risiko og gi barna litt spillerom. Det er viktigere å opparbeide tillit til barna enn å kontrollere dem, mener hun.

Glaser mener å gi barna gradvis frihet er bedre fremfor å velge fullstendig kontroll.

– Nå er snart grensen nådd: Foreldre må rett og slett roe seg ned.