De har vært uten butikk i lang tid, nå vil Marlen (34) gjøre noe med det

Salhus har hatt syv dagligvarebutikker samtidig. Nå har bygden vært uten i lang tid. Det ønsker Marlen å gjøre noe med.