Dette vil alle tjene på

Av

Irrgrønne kajakker har vært å se i bynære farvann denne sommeren. GreenKayak-konseptet kom til Bergen i vår, og ble med en gang populært. I Sandviken meldes det om stor interesse.