I USA er det nesten en helligdag: Slik skal det markeres i Bergen

Eldredagen markeres ved at 1000 eldre får tegninger og kort fra barn i kommunen.