Gå til sidens hovedinnhold

Oddekalv dømt etter melkestunt

Artikkelen er over 7 år gammel

– Han har utvilsomt utført handlingen av idealistiske grunner, men det rettferdiggjør likevel ikke lovbruddet.

Det fastslår Nordhordland tingrett som har dømt miljøkriger Kurt Oddekalv til 50 000 kroner i bot etter truslene mot et oppdrettsanlegg 1. september i 2011.

TRUET MED ROTENON

– Nå dreper jeg fisken din, var advarselen miljøaktivisten ringte inn til oppdrettsselskapet Lerøy før han ifølge eget utsagn tømte rotenon i sjøen ved selskapets anlegg i Vaksdal.

Rotenon er en gift som i dag hovedsakelig brukes til å drepe fisk i forsøk på utrydding av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Oddekalv ringte også BA og fortalte om hva han var i ferd med å gjøre, og hevdet at fisken i anlegget kom til å dø i løpet av tre til seks timer. Det dreide seg om rundt 770.000 ørret.

I virkeligheten sprøytet fartøyet Miljødronningen tusen liter vann og melk i sjøen like ved anlegget.

Under rettssaken for to uker siden ga Oddekalv uttrykk for at det må være lov å skremme oppdrettsnæringen, som han mener utgjør en stor miljøtrussel.

Hordaland politidistrikt hadde opprinnelig gitt Oddekalv et forelegg på 120 000 kroner, men dommeren reduserte boten til 50 000 kroner.

– IKKE FORTAKSSTRAFF

Retten mener påtalemyndigheten ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til at det er en privatperson som skal betale boten og at det ikke dreier seg om foretaksstraff.

«Tiltaltes uegennyttighet ved handlingen anser retten noe formildende ved utmålingen av bot», heter det i dommen.

VIL ANKE

Oddekalv sier til BA at dommen vil bli anket.

– Jeg synes det er positivt at boten ble redusert, men jeg mener i utgangspunktet at vi ikke skulle hatt en bot, sier Oddekalv.

Han har tidligere karakterisert aksjonen som «gateteater» og mener det var en overreaksjon fra påtalemyndigheten å gi ham forelegg.

– Vi er avskåret fra alle aksjonsformer overfor fiskeoppdrett. Det blir skjevt når samfunnet skal dømme idealister som forsøker å gjøre opp mot urett, sier Kurt Oddekalv.

Kommentarer til denne saken