Klokken 1358 fikk politiet melding om at et stillas i Krohnengsgaten var blitt slitt fra veggen i vinden og veltet mot nabobygget.

Politi og brannvesen er i 1420-tiden på stedet og forsøker å få has på stillaset.

– Det henger såvidt fast, melder politiets operasjonssentral.

BAs reporter på stedet forteller at en håndfull av brannvesenets og politiets utsendte diskuterer hvorvidt stillaset skal plukkes ned, mens presenningen fjernes for å redusere vindens tak i konstruksjonen.

Nabo Håkon Clausen oppdaget det løse stillaset da han luftet hunden.

– Hunden begynte å tisse opp etter stillaset. Jeg så opp og tenkte vi kanskje burde flytte oss.

Hans Petter Nilsen, utrykningsleder i brannvesenet sier følgende:

– Nå skal vi ta presenningen av og sette stillaset inntil igjen. Hvis ikke det går, skal vi ta stillaset ned fra toppen av. Dette er noe som skjer oftere enn før, fordi man bruker presenninger som gjør at stillasene lettere blåser ned.

Klokken 1504 meldte politiet at stillaset var rettet opp, og arbeid pågår for å sikre det.

Klokken 1415 skal vinden også ha skapt problemer da en presenning løsnet fra et nybygg i Bjørnsonsgaten.

Presenningen truer bybanens kjøreledning, og politiet er på stedet og tar hånd om hendelsen.