Rett før 0730 onsdag morgen, tok politiet seg inn til studentene som har okkupert Sydneshaugen 10 siden 5. mars.

– Vi har hentet ut elleve personer som ulovlig har besatt huset. Det er flere dager siden vi først anmodet studentene om å fjerne seg frivillig, og de var klar over konsekvensene, sier informasjonssjef i Bergen politidistrikt, Trygve Hillestad til BA.no.

Studentene ble båret ut av politimannskapene, og skal ha forholdt seg passive og rolige. De ti okkupantene ble bragt til politihuset, og kan vente seg bøter eller fengsel i opp til tre måneder.

– Det er strafferammen, men det er ikke bestemt hvilke reaksjoner som venter studentene ennå. Det er det opp til påtalejuristene å avgjøre. Men uansett hvor store bøtene blir, vil det bli merkbart for en student, sier Hillestad.

Han synes aksjonen ble gjennomført på en tilfredsstillende måte.

– Jeg føler vi har gitt studentene en fair sjanse. De fikk en frist på en time sist gang vi besøkte dem, en sjanse de ikke ønsket å benytte seg av. Dermed har de selv valgt utfallet av denne saken.