For to år siden fikk de den internasjonale «likestillingslappen». Nå har Keolis Norge AS fått internasjonal pris for sitt arbeid med likestilling.

Flankert av HR-trainee Maria Drivenes og HR-koordinator Randi Weber svarer administrerende direktør Gry Miriam Olsen et rungende «ja» på spørsmålet om norsk likestillingsdebatt er for konsentrert om kjønn.

– Dette handler om å gi mennesker sjansen og gjelder både kvinner, menn, eldre og unge, sier Keolis-direktøren, som leder rundt 130 mennesker som hver dag jobber med å drifte bybanen.

Likestillings-sertifikat

For to år siden ble Keolis tildelt såkalt GEEIS-sertifikat for arbeidet med likestilling og mangfold på arbeidsplassen. Den europeiske «likestillingslappen» forplikter innehaverne til en rettferdig og inkluderende organisasjonskultur. Målet er å oppfordre bedrifter i Europa og internasjonal for å jobbe målrettet for likestilling.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

 

FAKTA

  • Sertifikatordningen Gender Equality European & International Standard (GEEIS) ble etablert av stiftelsen Arborus og internasjonale konserner.
  • Sertifiseringen er en standard der hensikten er å oppfordre bedrifter i Europa og internasjonalt til å jobbe målrettet for likestilling.
  • GEEIS-sertifiseringen er basert på ni kriterier og delt inn i fem nivåer. Sertifikatet blir utstedt av det internasjonale sertifiseringsbyrået Veritas.
  • KILDE: KEOLIS/ARBORUS

Likestillingssertifikatet gjelder i fire år. Nylig kom selskapet godt ut av en midtveisevaluering, der ledelsens involvering ble trukket frem som svært positivt. Selskapet mottok også en pris for implementeringen av likestillingstiltakene.

Store internasjonale selskaper som Pepsi, L'Oreal, telefonselskapet Orange og den franske matvarekjeden Carrefour står på listen over andre som har GEEIS-sertifikat. Så langt Keolis-trioen kjenner til, er ingen andre norske selskaper på listen.

Det internasjonale Veritas står for utstedelsen av sertifikatet. Vurderingen er basert på ni kriterier og er delt inn i fem nivåer.

Utstillingsvindu

Keolis Norge AS er et datterselskap av den internasjonale transportgiganten Keolis, som ifølge hjemmesidene har 63.000 ansatte fordelt på 16 land i fire verdensdeler. Hovedkontoret er i Paris, og selskapet opererer alt fra skinnegående kollektivtrafikk via buss til bysykler. Gjennom arbeidet for likestilling er den lille avdelingen på Kokstad blitt et utstillingsvindu for den globale transportgiganten.

– Jobben vi gjør blir lagt merke til internasjonalt, og vi får god respons fra hovedkontoret.

De ønsker å vite mer om hva vi gjør for likestilling og mangfold, og vi blir spurt om å delta for å fremme likestilling andre steder, sier HR-koordinator Randi Weber.

– Vi er stolte av å være et utstillingsvindu for et stort konsern, legger hun til.

Mer enn kvinnekamp

I selskapets perspektiv er likestilling langt mer enn kvinnekamp. Det handler om å gi alle den samme mulighetene.

– Deretter må folk selv gripe sjansen. De må forstå hva som skal til og være villige til å yte, sier administrerende direktør Gry Miriam Olsen, som satte i gang prosessen med sertifiseringen for tre år siden.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

FAKTA

  • Keolis Norge AS er datterselskap av den franske transportgiganten Keolis.
  • Keolis Norge AS sysselsetter rundt 130 personer, i all hovedsak bybaneførere.
  • Selve utbyggingen av bybanen er det fylkeskommunale Bybanen Utbygging AS som har ansvaret for, mens fylkeskommunale Skyss tildeler kontrakter for bybanekjøring og har ansvaret for markedsføring. Keolis Norge har ingenting med disse oppgavene å gjøre.
  • KILDE: KEOLIS/HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Hun peker på at likestilling og mangfold også omfatter eldre arbeidstakere, arbeidstakere fra fremmede kulturer, og arbeidstakere med hull i CV-en. For eksempel.

– Vi jakter på personlighetene og vil sette sammen en variert arbeidsstyrke. Målet er å bygge en kultur, der arbeidstakerne er stolte for å jobbe her og gleder seg til å gå på jobb hver dag. Det gir engasjement, og bidrar også til økonomiske resultater, for eksempel gjennom lavere sykefravær, sier Olsen.

Fra 18 nasjoner

Hun trekker litt på det på spørsmål om hvorfor det er den norske delen av det store, verdensomspennende transportselskapet som går i bresjen for likestillingsarbeidet.

– I Norge ser man kanskje verdien av likestilling og mangfold klarere enn i andre deler av verden, svarer hun, og illustrerer med å peke på at et selskap som har aktivitet på fire kontinenter, opererer innen nokså ulike kulturer. Andre steder er likestillingskampen på et annet nivå enn her i Norge.

For Keolis Norge har tre år med spesielt fokus på likestilling gitt flere synlige resultater, mener Olsen.

– I dag har vi ansatte fra 18 nasjoner. Vi har en jevn kjønns- og aldersfordeling og har for eksempel rekruttert en del seniorer. I sommer arrangerte vi en karrieredag for kvinner, der de ble fortalt om arbeidet i Keolis og fikk anledning til å kjære bybanevogn, svarer Olsen.

55 kvinner møtte opp. Hele 85 prosent av dem søkte seg til selskapets vognførerutdanning etter arrangementet.

Vil være ambassadør

I arbeidet med å opprettholde likestillings-sertifiseringen og utvikle nye tiltak for å gi flere sjansen, har selskapet blant annet innført en egen sponsorordning for å fremme tiltak for likestilling og mangfold. Første mottaker av stipendet ble Tertnes Fotball Damer for jobben med å inkludere døve spillere. Keolis samarbeider også med blant annet Nav og NHO-ordningen «Ringer i vannet».

Olsen reiser jevnlig rundt og holder foredrag om selskapets arbeid med integrering.

– Vi ønsker å være en ambassadør og en inspirator slik at flere kan bli GEEIS-sertifisert, sier Keolis-sjefen.