– Ansatte har vist en imponerende vilje til omstilling. Jeg er stolt av jobben de har gjort i 2016, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest til BA.

I 2016 gjennomførte Sparebanken Vest det konsernsjefen beskriver som den største omstillingen i bankens historie. Hovedårsakene er endret kundeadferd og økt digitalisering.

89 årsverk borte - 22 står for tur

Bankkonsernet gjennomførte en bemanningsreduksjon på 89 årsverk og reduserte antall kontorer med ni til 35 filialer.

– Omstillingen vi har vært gjennom gjør arbeidsplassene tryggere og mer robuste. Mange kommuniserer at dette var nødvendig og riktig. Det betyr ikke at vi ikke ser at det har vært tøft og veldig krevende for mange, sier Kjerpeseth.

– Betyr det at dere unngår mer nedbemanning på en stund?

– Banken vil stå overfor en enorm omstilling videre, så jeg kan ikke garantere noe som helst. Målsettingen er å unngå store programmer og gjennomføre endringer mer smidig og løpende, svarer Kjerpeseth.

Ved årsskiftet talte bankkonsernet 714 årsverk etter nedgangen på 89 årsverk i fjor. Ytterligere 22 årsverk vil bli redusert i 2017 som følge av omstillingsprogrammet.

– Dette er allerede inngåtte avtaler, påpeker Kjerpeseth.

Avtalene gjelder blant annet ansatte som skal få stå i jobben til de når pensjonsalder i løpet av 2017 i stedet for å slutte ved årsskiftet, forklarer han.

Omstillingen har også medført at banken har oppbemannet med ny IT-kompetanse og økt IT-investeringene.

– For å møte det digitale skiftet er det behov for å investere betydelig mer i ny teknologi. Derfor har vi økt investeringsbudsjettet med 40 prosent. Samtidig må vi ta ned kostnader, og det har vi klart. Vi har lavere kostnader i dag enn i 2012, sier Kjerpeseth.

Erstatter ansatte med roboter

Banken har arbeidet målrettet med å automatisere manuelle arbeidsoppgaver. I kvartalsrapporten beskriver Kjerpeseth overgangen slik:

«Roboter og robotteknologi har blitt en naturlig del av vokabularet også i bank og finans. Hvis man avmystifiserer dette litt så handler det om forenkling og forbedring av arbeidsprosesser. I løpet av 2016 har banken automatisert 23 arbeidsprosesser. (…) Ved å fjerne enkle, repetitive oppgaver fra medarbeiderne frigjøres også ressurser som heller kan rettes mot mer kunderettet og verdiskapende aktivitet.»

Onsdag morgen la Sparebanken Vest frem et resultat før skatt på 1,956 milliarder kroner i 2016. Det er 40 prosent mer enn året før, og nær en halv milliard bedre enn forrige rekord fra 2014.

Konsernsjefen påpeker at fire engangsforhold bidrar til det gode resultatet:

  1. Avvikling av bankens ytelsesbaserte pensjonsordning.
  2. Salg av aksjer i Visa.
  3. Salg av portefølje med misligholdte gamle lån i personmarkedet
  4. Salg av fire mindre bankbygg

Ifølge Kjerpeseth er banken i mål med kapitaloppbyggingen, noe både eierne og andre vil merke.

Gir 100 millioner til veldedighet

I tillegg til å firedoble utbyttet til eierne sammenlignet med året før, foreslår bankens styre å dele ut 100 millioner kroner til gode formål. Hensikten med den tresifrede gaveutdelingen er å bidra til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet.

– Årets utdeling er den høyeste siden før finanskrisen i 2008. Det forteller to ting. For det første at Sparebanken Vest er solid og godt drevet, med kontroll på kostnadene og lave tap. For det andre, og minst like viktig, at vi er opptatt av Vestlandet og å kunne bidra til utvikling av landsdelen, uttaler Kjerpeseth.

Ingen oljesmell

Sparebanken Vest sin utlånsportefølje består av 76 prosent utlån til personkunder og 24 prosent til små og mellomstore bedrifter.

Ringvirkningene av en svekket oljenæring har ikke påvirket bankens resultater i særlig grad. Dette skyldes at bankens eksponering mot olje- og offshorerelaterte næringer er begrenset.

Innen bedriftsmarkedet står utlån til eiendomsdrift for mer enn en tredel av utlånsporteføljen. Nest største kundegruppe er sjøfart og transport.

Rekord også i Frende

Sparebankens resultatbidrag fra de tilknyttede selskapene Frende Forsikring, Norne Securities, Brage Finans og Verd Boligkreditt var på 113 millioner kroner, mot 70 millioner kroner året før. 

Resultatforbedringen kan i hovedsak tilskrives Frende Forsikring, hvor banken eier 39,7 prosent.

Frende Holding AS oppnådde i 2016 et resultat før skatt på 311 millioner kroner, noe som er 127 millioner bedre enn i 2015.

Forsikringskonsernet, som eies av 15 lokale sparebanker, har passert 200 ansatte på hovedkontoret i Bergen. Antall forsikringsrådgivere i bank og egne salgsentre i franchise har passert 1200, på mer enn 240 lokasjoner landet rundt.

– Rekordresultatet er et solid forsikringshåndverk. Dyktige medarbeidere har gjort at Frende, som feirer 10-årsjubileum i år, har blitt en suksesshistorie. Det mest gledelige er at vi har klart å kombinere kraftig vekst med god lønnsomhet i et svært krevende marked, sier Frende-direktør Vegar Styve i en pressemelding.