Det er en av konsekvensene etter bankens resultat i fjor. Sparebanken Vest fikk et overskudd på nesten to milliarder kroner før skatt, går det frem av en melding fra banken torsdag morgen.

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth synes det er spesielt positivt at banken har fått 4500 nye kunder under 18 år. Det tilsvarer en økning på nær 24 prosent i forhold til 2016, sier konsernsjefen i meldingen.

Styret i banken foreslår et utbytte på 3 kroner og 75 øre pr. egenkapitalbevis. Det er noe mindre enn året før. Videre blir det foreslått å gi 150 millioner kroner til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet. Dette er en kraftig økning fra 2017, da banken delte ut 100 millioner til disse formålene.

Et annet utviklingstrekk i løpet av 2017, er reduksjonen i antall skranketjenester. Nedgangen sammenlignet med året før er på hele 70 prosent. Samtidig blir det i meldingen påpekt at banken i 2017 gjennomførte 46.000 kundemøter.

Resultatet før skatt ble på 1,8 milliarder kroner. Dette er en økning fra 1,6 milliarder i 2016.