Dronene gjør stadig sterkere inntog i forsikringsbransjen. Men du får ikke billigere forsikring av den grunn.

Gevinsten for kundene ligger i å unngå skader, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If. Selskapet har hatt en egen dronegruppe i et års tid.

– Droner betyr ikke billigere forsikring. Men kundene vil nyte godt av bedre forebygging, sier takstsjef Lars Angell i Tryg Forsikring.

Gjensidige først

Mens førstnevnte altså har brukt droner et års tid, er Tryg helt i startgropen med sin dronebruk. Også Gjensidige Forsikring tar i stadig større grad i bruk droner i arbeidet. Selskapet var først på Vestlandet da de begynte å utforske dronebruk for rundt halvannet år siden.

I dag har Gjensidige fire godkjente dronepiloter som disponerer to droner, en i Oslo og en i Bergen.

– Vi startet på vårparten i fjor, og har brukt drone i arbeidet vårt ved flere anledninger, sier Kenneth Erlandsen til BA. Han leder Gjensidige sin dronegruppe.

– Dette gir oss nye muligheter. Vi kan for eksempel raskt få bilder fra vanskelig tilgjengelige eller farlige områder under flom, uten å sette egen sikkerhet på spill, sier han.

Bistår politi

Gjensidige har flere ganger har brukt droner for å inspisere skader. Blant brukte selskapet verktøyet etter brann i en driftsbygning.

Selskapet har også stilt drone til disposisjon for politiet i enkelte saker. Erlandsen peker på at det kun er i de største byene politi og brannvesen har droner, og at forsikringsselskapene kan bistå.

Samtidige peker dronelederen på at det også er utfordringer knyttet til droner. Droneførerne har et strengt regelverk å forholde seg til.

– Det er ikke alle steder droner egner seg eller kan brukes, påpeker Erlandsen.

– Absolutt et godt verktøy på de stedene der de egner seg. Men det er strenge regler. For eksempel er det avstandregler i nærheten av flyplasser og veier.

Og bruksområdene er mange. Selskapene bruker dronene både til å få oversikt etter skader, under pågående hendelser og for å forebygge skader.

Mye informasjon

– Vi testet droner etter en brann i et stort lager på Østlandet. Det var fascinerende hvor mye informasjon vi fikk ut av det. Dronebruken i slike tilfeller betyr at vi kan slippe å sette opp stillaser eller å bruke stigebiler for å få oversikt, sier Angell.

Foreløpig bruker Tryg dronene de disponerer bare på Østlandet, men i løpet av året regner han med at selskapet også vil bruke dem i Bergen. Målet er at alle takstpersonene skal ha tilgang til og være skolert for å bruke verktøyet.

Både han og Sigmund Clementz i If Forsikring peker på at dronebruk har en forebyggende effekt.

– Droner kan brukes i forebyggingsarbeid. Det blir stadig viktigere, spesielt med tanke på klimaendringer som igjen kan gi for eksempel ras- og flomfare. Dronene kan også brukes for å få oversikt under pågående hendelser, som for eksempel under skogbranner, sier Clementz.

Kartla Folkemuseet

Han forteller at selskapet nylig brukte drone for å skaffe oversikt over hele Norsk Folkemuseum på Bygdøy utenfor Oslo. Dataene skal brukes for å komme frem til tiltak som skal hindre skader på Folkemuseet.

Selv om If har hatt en egen dronegruppe det siste året, understreker Clementz at selskapet er helt i startfasen.

– Vi eksperimenterer litt og ser på hvordan droner kan brukes. Den teknologiske utviklingen går fort. Om fem år blir droner trolig brukt til mye mer enn i dag, sier Clementz. If har i dag to dronepiloter i Norge.

Deler av jobben med å tilrettelegge for dronebruk, er å gi takstfolk kompetanse som dronepiloter. Lars Angell i Tryg peker på at det var en tidkrevende affære.

Krever kompetanse

– Vi brukte vel et halvt års tid på å få godkjennelse til våre første piloter, sier Angell. Han regner med det går raskere å få de neste godkjent. Selskapet har i alt 18 takstfolk. Målet er å skaffe seks-syv droner i tillegg til den de har i dag, og i løpet av året være operative også i Bergen.

Frende Forsikring har ennå ikke tatt i bruk droner.

– Frende har så langt ikke gjort det, og vi kjenner heller ikke til at våre eksterne takstmenn bruker droner. Men vi ser helt klart nytteverdien, for eksempel for å inspisere et tak i forbindelse med stormskade, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen til BA.