Milliardrekord for Lerøy

Henning Beltestad er konsernsjef i Lerøy Seafood Group. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

Henning Beltestad er konsernsjef i Lerøy Seafood Group. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

Artikkelen er over 1 år gammel

Selskapet satte rekord både i omsetning og i driftsresultat.

DEL

– Vi legger bak oss et av de mest spennende  og krevende år noensinne, sier konsernsjef Henning Beltestad i en børsmelding. Tirsdag morgen la Lerøy Seafood Group frem gode 2017-resultater. Samlet gjennom året viser tallene et overskudd på 3,8 milliarder kroner før skatt og verdijusterninger knyttet til biomasse.

Det er nær 900 millioner kroner bedre enn i 2016.

Omsetningen stanset på 18,6 milliarder kroner, en økning på åtte prosent fra 2016.

Prisnedgang

Til tross for de gode tallene året sett under ett, må sjømatprodusenten registrere en nedgang mot slutten av året. Økt produksjon førte til lavere priser. Mens Lerøy i fjerde kvartal i 2016 nådde et driftsresultat per kilo før biomassejustering på 24 kroner, var resultatet 16,5 kroner i fjerde kvartal i 2017.

Henning Beltestad mener likevel økt produksjon er å foretrekke.

– Vi er overbevist om at konsernet, og norsk havbruksnæring, på sikt skaper større verdier med noe vekst enn med ingen vekst, sier han i meldingen.

Tre segmenter

Høsten 2016 overtok Lerøy hundre prosent av aksjene i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group, som senere har skiftet navn til Lerøy Norway Seafoods. Dermed tok konsernet for alvor steget inn i sitt tredje segment, nemig hvitfisk. Fra før har selskapet oppdrettsvirksomhet og foredling, og er dermed et fullt integrert sjømatselskap.

Havfisk har konsesjon på å fiske rundt ti prosent av de norske torskekvotene nord for 62. breddegrad. Samlet bidro de to virksomhetene positivt til selskapets resultat.

– Vi ser frem til å utvikle villfisksegmentet videre. Innen bearbeiding av hvitfisk i Norge er industriell utvikling krevende, men vi har en klar ambisjon om å øke både konkurransekraften og inntjeningen, sier Beltestad i meldingen.

Venter godt 2018

Selv om prisen på oppdrettslaks var dalende mot slutten av 2017, ser konsernsjefen svært lyst på fremtiden.

– Vi kan slå fast at etterspørselen etter laks fortsatt er svært sterk. Konsernet peker derfor på unike muligheter som hensiktsmessige rammevilkår vil gi. Styret forventer per i dag en tilfredsstillende inntjening både i første kvartal og for året 2018 som helthet, skriver selskapet i meldingen.

Artikkeltags