– Vi lytter selvsagt mye til hva Argentum-ledelsen har å si, sier Jannicke Hilland, styremedlem i det statlige investeringsfondet Fornybar AS.

Reaksjonene flommet over da regjeringen for et år siden valgte å legge det nye, statlige fondet til Stavanger. Nå er lokaliseringskrangelen et tilbakelagt stadium, og fondet i startgropen i sitt forsøk på å gjøre verden grønnere. Torsdag ga Hilland, som til daglig er konsernsjef i BKK, en statusrapport for fondet på Connect Cleantech Partnerforum sitt møte i Bergen.

Henter råd

– Debatten om hvor fondet skal administreres fra er tilbakelagt. Vi jobber for å gjøre en best mulig jobb fra Stavanger, men selskapene Fornybar vil investere i kan jo selvsagt komme fra hele landet, slo Hilland fast overfor BA i en pause.

Blant foredragsholderne var administrerende direktør i et annet statlig investeringsfond, Argentum, Joachim Høegh-Krohn. Argentum har siden 2002 investert i fond med sikte på å skape verdier for statskassen. Hilland mener hans erfaring er verdifull i oppstartsfasen for nye Fornybar AS.

Ukjent terreng

Men til tross for at Høegh-Krohn ser et grønt energimarked i sterk vekst, advarte han det grønne investeringsfondet mot å gå for høyt på banen.

– Bruken av fornybar energi vil øke i årene som kommer, og man tror at sol- og vindkraft vil vokse mest. Likevel har det i tradisjonelle private equity-fond vært liten interesse for å gå inn i grønne gründerbedrifter, sier Høegh-Krohn, mens han viser frem en plansje som forteller at investeringslysten var sterkest i perioden mellom 2006 og 2012.

Så dabbet det av.

Mye handler om risiko, og hvor mye Fornybar skal investere hvor. I mandatet fra regjeringen heter det at fondet kun skal investere i selskaper og fond med virksomhet «i eller ut fra Norge». Fondet kan investere både direkte i selskaper og i fond som investerer i grønn teknologi. Høegh-Krohn forsøkte forsiktig å anbefale det siste alternativet i starten. Grønne investeringsfond finnes det knapt noen av.

Dermed er det til dels ukjente jaktmarker Fornybar AS tar steget inn på.

Mye i det blå

Også mye annet er fortsatt i det blå. Styret i Fornybar er for tiden i ferd med å ansette daglig leder. Hvor mange ansatte fondet etter hvert vil få, er ikke bestemt. Det er heller ikke risikoprofil, eller når de første selskapene kan regne med å få hjelp av statlige midler gjennom Fornybar AS.

– Vi har et internt mål om når den første investeringen kommer, men det ønsker vi ikke å gå ut med nå, sier Hilland.

Hun forteller at det heller ikke er avgjort om staten på sikt vil kreve utbytte fra fondet. Men det statlige Fornybar AS skal operere som et privat fond.

Fondet ble tilført 400 millioner kroner over statsbudsjettet i 2018. Med tiden skal fondet oppkapitaliseres til 20 milliarder kroner.