I overkant av 150.000 personer og rundt 1000 bedrifter påvirkes av vedtaket.

«Lotteritilsynet har i tilsynssak om Lyoness vurdert om virksomheten i Norge er et pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser» heter det i Lotteritilsynets vedtaksbrev.

BA har ved flere anledninger tidligere omtalt blant annet hvordan markedsførere i Lyoness-systemet tilbys å kjøpe kostbare skyer med lovnader om at skyenes verdi vil mangedoble seg over en treårsperiode.

Varslet vedtak

11. januar i år varslet Lotteritilsynet i et brev til Lyoness om at de kom til å bli pålagt å stanse all sin virksomhet i Norge.

Den 8. februar mottok tilsynet et brev med merknader til det varslede vedtaket.

Siden da har selskapet foretatt en strukturendring og byttet navn til MyWorld. Det skjedde i starten av mars.

Vedtaket er rettet mot MyWorld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS) og Lyoness Europe AG, og innebærer at Lyoness-systemet må stanse all virksomhet i Norge umiddelbart.

Det gjelder også virksomhet knyttet til fordelsprogrammet Cashback World. Lyoness må dessuten stanse alle utbetalinger av rabatter, bonuser og provisjoner til norske deltakere, heter det i vedtaksbrevet.

Vedtaket er imidlertid ikke til hinder for at Lyoness betaler tilbake det deltakerne har betalt for kjøp av for eksempel rabattkupponger og andeler i kundeskyer før vedtaket ble fattet.

«Lotteritilsynet finner grunn til å understreke at vi ser svært alvorlig på saken», står det i vedtaket.

Overrasket

I en pressemelding hevder Lyoness at deres virksomhet er legitim, og varsler at de kommer til å klage vedtaket inn til Lotterinemnda.

– Lyoness er en legitim virksomhet som består av over 9,5 millioner medlemmer i 47 land og over 90 000 samarbeidsbedrifter. Norge ville vært det eneste landet i verden hvor myndighetene forbyr Lyoness’ lojalitetsprogram, og dermed fratar medlemslojalitetene mer enn 150 000 nordmenn får når de shopper hos samarbeidsbedriftene, skriver de i pressemeldingen.

Lyoness mener at de underveis i prosessen har tatt tilbakemeldingene fra Lotteritilsynet på alvor, og justert forretningsmodellen sin for å imøtekomme tilsynets innvendinger.

– Ifølge Lotteritilsynets nettsider jobber de for å være troverdige, hjelpsomme og samhandlende, og med å «opptre på en måte som inngir tillit og troverdighet hos tilsynsobjektet». Vi har dessverre ikke opplevd en slik dialog med tilsynet, og tilsynet har ikke vært imøtekommende for våre synspunkter, skriver Lyoness videre.

Vedtaket fra Lotteritilsynet innebærer at tilnærmet all virksomhet må stanse mens klagen behandles.