Gå til sidens hovedinnhold

Stemplet som ulovlig pyramide: Nesten hele inntekten kommer fra skyer og kuponger

Omstridt nettverk stenges

Artikkelen er over 3 år gammel

Det konkluderer Lotteri- og stiftelsestilsynet med i et vedtak som stanser all Lyoness' virksomhet i Norge.

Lotteritilsynet stanser all virksomhet av det de kaller ulovlig pyramidevirksomhet. Stansen gjelder med umiddelbar virkning for all virksomhet knyttet til Lyoness.

I vurderingen har tilsynet lagt vekt på at inntektene til Lyoness i Norge særlig skyldes verving av deltakere og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Nettverkets daglige leder i Norge Claes Gunnarson har tidligere i et tidligere intervju med BA hevdet at nettverket tjener penger på at medlemmer handler varer og tjenester i shoppingnettverket, og at de derfor er et shoppingnettverk, og ikke en pyramide.

 

Tall Lotteritilsynet har fått tilsendt viser at Lyoness i 2016 mottok i overkant av 19 millioner kroner fra bedrifter med lojalitetsavtaler.

Til sammen handlet medlemmer i handelsnettverket for 169 millioner kroner hos butikker tilknyttet Lyoness.

Samtidig ble det solgt såkalte kundeskyer, rabattkuponger, gavekort, seminarer og markedsføringsmateriell til Lyoness sine markedsførere for over 200 millioner kroner samme år.

Dette er penger som markedsførere i Lyoness betaler til selskapet, ofte med en lovnad om at det er en investering som vil gi stor avkastning i fremtiden.

Lotteritilsynet har kommet til at deltakerne i nettverket ikke mottar varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt, og at innbetalingene i realiteten er å anse som vederlag for å få deltakerstatus.

Slutter i utdanning

I vedtaksbrevet skriver Lotteritilsynet at de gjennom hele tilsynssaken har fått troverdige henvendelser fra et betydelig antall personer om at unge personer og sårbare personer med dårlig økonomi har brukt sparepengene sine og tatt opp lån for å investere i Lyoness.

– Unge personer har avsluttet utdanningen for å jobbe for Lyoness, og flere familierelasjoner og vennskap har blitt skadelidende på grunn av virksomheten, skriver tilsynet.

De reagerer også på at Lyoness har forsøkt å skape legitimitet rundt virksomheten gjennom å vise til flere store kjente nasjonale og internasjonale selskaper og gi uriktige opplysninger om at Lyoness har samarbeidsavtaler med disse.

Saken fortsetter etter faktaboksen.

Lyoness

 • Lyoness er et fordelsnettverk etablert i Sveits av Hubert Freidl i 2003.
 • I Norge har nettverket i overkant av 150.000 medlemmer.
 • Driftes i Norge av myWorld Norway AS.
 • Lyoness gir medlemmer fordeler i form av tilbakebetaling av en liten prosentandel av kjøpesummen (cashback).
 • Selskapet er delt i to omsetningsdeler. Cashback World og Lyconet.
 • Cashback World er et fordelsprogram hvor deltakerne mottar et fordelskort som skal gi en andel av kjøpesummen tilbake ved handel.
 • Lyconet er et nettverk av markedsførere hvor deltakerne tilbys å være salgsrepresentanter for Lyoness. Disse skal bidra til økt omsetning, gjennom kjøp og salg av produkter og verving av nye deltakere og lojalitetsbedrifter.
 • En rekke domstoler i Østerrike og Sveits har fastslått at Lyoness er skyldig i brudd på et EU-direktiv som har til hensikt å beskytte forbrukere mot urettmessig markedsføring.
 • Ifølge Lyoness er de fleste sivile søksmål basert på vilkår som ikke har vært i bruk siden 2014.

Kilder: Lotteritilsynet/ BA

 

Bergensere i toppen

BA har omtalt det omstridte omsetningsnettverket ved flere anledninger det siste året. Første gang i fjor sommer, da bergenseren Terje Duesund fikk utdelt en Ferrari på en scene i Praha. Ved siden av ham sto østerrikeren Hubert Freidl, mannen som startet Lyoness-nettverket.

– Hvis en slik bil er din drøm, kan du se at det er mulig, sa Freidl til et internasjonalt publikum.

Bergenseren Duesund hørte på det tidspunktet til det såkalte president-teamet til Lyoness, som en av få nordmenn. President-team er navnet på gruppen som befinner seg på toppen av pyramiden.

Etter det BA kjenner til er det flere bergensere som er eller har vært tilknyttet den eksklusive gruppen.

Dyre skyer

Nettverket har drevet aktiv markedsføring og rekruttering i Bergen over tid, og har blant annet hatt det nå nedlagte utestedet UNA som et av sine faste møtesteder.

BA var i fjor sommer til stede under et av rekrutteringsmøtene til Lyoness i Bergen. Der forsøkte en markedsfører å selge en av BAs journalister et premiummedlemskap i nettverket til en verdi av drøyt 19.000 kroner, med lovnader om at det var store penger å tjene på deltakelse. Særlig gjaldt det dersom man investerte flere titalls tusen i kundeskyer og rabattkuponger.

Saken fortsetter under bildet.

 

Lotteritilsynet påpeker i vedtaksbrevet at enkelte norske deltakere har innbetalt flere hundre tusen kroner etter å ha mottatt uriktig informasjon fra andre deltakere i omsetningssystemet. Det har blitt hevdet at dette er sparing og investering som vil gi en avkastning tilsvarende ti-gangen om noen få år. Ved flere tilfeller har deltakere betalt store beløper etter å ha blitt vervet av venner eller familie.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Pyramidespill/MLM

 • Pyramidestrukturen er felles for både pyramidespill og Multi Level Marketing-virksomhet (MLM).
 • En MLM-virksomhet vil som oftest være lovlig og pyramidestrukturen er fundamentet, men er i seg selv ikke hovedårsak til inntjeningen.
 • Virksomheter som i realiteten er en ulovlig pyramide, vil ofte omtale seg selv som et MLM-selskap. Dette gjør det vanskelig å skille dem.
 • På generelt grunnlag advarer Lotteritilsynet mot å delta i nettverksvirksomhet der det blir lovet stor økonomisk vinning.
 • En ulovlig pyramide oppstår når mesteparten av inntekten blir koblet til vervingen, slik at selskapets eller deltakerens inntekt stammer direkte eller indirekte fra vederlaget for å delta.
 • Inntekten er på den måten avhengig av stadig vekst av nye deltakere på lavere nivået.
 • Hvis du blir lovet store inntekter på inntjeningen til de personene du verver, på flere nivået under deg, vil det være et klart tegn på en pyramide.
 • Penger yngler ikke av seg selv. Hvis noen på toppen tjener mye, kan det skyldes at mange lenger nede i systemet taper penger.

Kilde: Lotteritilsynet

Klager til Lotterinemnda

I en pressemelding hevder Lyoness at deres virksomhet er legitim, og varsler at de kommer til å klage vedtaket inn til Lotterinemnda.

 

– Lyoness er en legitim virksomhet som består av over 9,5 millioner medlemmer i 47 land og over 90 000 samarbeidsbedrifter. Norge ville vært det eneste landet i verden hvor myndighetene forbyr Lyoness’ lojalitetsprogram, og dermed fratar medlemslojalitetene mer enn 150 000 nordmenn får når de shopper hos samarbeidsbedriftene, skriver de i pressemeldingen.

– Ikke imøtekommende

Lyoness mener at de underveis i prosessen har tatt tilbakemeldingene fra Lotteritilsynet på alvor, og justert forretningsmodellen sin for å imøtekomme tilsynets innvendinger.

– Ifølge Lotteritilsynets nettsider jobber de for å være troverdige, hjelpsomme og samhandlende, og med å «opptre på en måte som inngir tillit og troverdighet hos tilsynsobjektet». Vi har dessverre ikke opplevd en slik dialog med tilsynet, og tilsynet har ikke vært imøtekommende for våre synspunkter, skriver Lyoness videre.

Vedtaket fra Lotteritilsynet innebærer at tilnærmet all virksomhet må stanse mens klagen behandles.

Slik ble Lyoness stengt

Lyoness ble etablert i Norge i 2012, ni år etter at østerrikeren Hubert Freidl etablerte det internasjonale selskapet i Sveits. I 2014 havnet Lyoness i medias søkelys da Lotteritilsynet mente at de drev ulovlig pyramidevirksomhet. Det gjorde de også, frem til 2013 da de la om forretningsmodellen for å tilpasse seg det norske lovverket.

I fjor sommer kunne BA imidlertid skrive at anklagene nok en gang haglet mot omsetningsnettverket. Lotteritilsynet hadde fått over 50 varsler knyttet til Lyoness og Lyconett på ett år.

I en BA-artikkel ble det avslørt hvordan Lyoness gjennom lukkede møter rekrutterte medlemmer ved å love enorme gevinster bare man investerte i kundeskyer til noen titalls tusen. Ord som passiv inntekt, millionær og luksusbiler, ble brukt for å lokke BAs utsendte journalist inn i nettverket.

I ukene som fulgte varslet Lotteritilsynet at det kunne bli reaksjoner mot nettverket, mens stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) oppfordret deltakere som følte seg lurt til å slåss for rettighetene sine.

I fjor høst gikk Daglig leder i Lyoness Norway AS Claes Gunnarson ut i BA og beroliget deltakerne ved å hevde at pengene i selskapet ikke forsvinner.

Samtidig fortsatte tipsene å strømme til Lotteritilsynet.

I november ble det avholdt et møte mellom Lotteritilsynet og Lyoness. I forkant av møtet hadde tilsynet fått tilsendt opplysninger om hvilke inntekter Lyoness hadde hatt i 2016 fordelt på ulike omsetningstyper.

11. januar i år varslet tilsynet pålegg om stans av all virksomhet.

I et svarbrev den 8. februar mottok tilsynet merknader til varselet fra Lyoness.

Den 1. mars i år skiftet Lyoness navn til myWorld, og foretok en mindre strukturendring. Gunnarson skrev da til BA at det var en del av en internasjonal omlegging, og at det ikke hadde noe med tilsynssaken i Norge å gjøre.

To uker senere ble det avholdt et møte mellom Lotteritilsynet og Lyoness. I etterkant av møtet ble Lyoness gitt anledning til å legge frem ytterligere informasjon.

Underveis har Lyoness forsøkt å iverksette tiltak for å imøtekomme tilsynets krav og for å begrense uønskede konsekvenser ved virksomheten.

Det har imidlertid ikke vært nok. Etter en ny korrespondanse mellom tilsynet og Lyoness i månedsskiftet april-mai i år hvor Lyoness blant annet la frem ytterligere endringer som de vurderte å gjennomføre, kom Lotteritilsynet til slutt til at Lyoness driver ulovlig pyramidevirksomhet.

Konsekvensen er at Lyoness sin virksomhet i Norge er stengt med umiddelbar virkning.