Stort gjennombrudd for selskapet: Etablerer seg i Bergen

Nye avtaler er et gjennombrudd for Lavo TV, mener gründer Tom Roger Sokki.