«De avdekkede forhold er av en slik karakter at Finanstilsynet har vurdert å tilbakekalle foretakets tillatelse til å drive eiendomsmegling», konkluderer Finanstilsynet i den endelige rapporten etter et tilsyn hos eiendomsmeglerselskapet Marton.

Tilsynet avdekket både ulovlige avdelinger, et for dårlig journalsystem og manglende kontroll av klientkontoer.

Finanstilsynet oppgir at de ser svært alvorlig på at Marton ikke hadde behandlet klientmidlene forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Regnskapsfeil

Hver måned er eiendomsmeglere pålagt å kontrollere at klientkonto i regnskapet stemmer overens med innestående på klientkonto i banken – såkalt avstemming.

– Dette er for å kontrollere og eventuelt oppdage feilutbetalinger for eksempel, opplyser spesialrådgiver Geir Haatveit ved Finanstilsynets seksjon for eiendomsmegling og inkasso.

Tilsynet fant at Marton ikke hadde gjennomført slike månedlige kontroller, og oppdaget samtidig at selskapet hadde en underdekning på 2,7 millioner kroner, altså et avvik mellom klientkonto i regnskap og i banken.

– I dette tilfellet var det negative saldoer i regnskapet, som i utgangspunktet indikerer at det mangler tilstrekkelige midler på klientkonto, sier Haatveit.

Det kan være to årsaker til at saldoene er negative i regnskapet. Enten er det feilføring, eller så mangler det rett og slett penger fordi det er gjort en eller flere feilutbetalinger. I Martons tilfelle var det snakk om en feilføring i regnskapet.

– Det var altså ikke penger som manglet, men det så slik ut i avstemmingene. Dette skulle man tatt tak i mye tidligere. Det dreier seg om klienters penger som er innbetalt til foretaket. Dersom man ikke har kontroll på klientmidlene kan det medføre tap for kundene, sier Haatveit.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Manglet fagansvarlig

I tillegg til manglende avstemming, fant Finanstilsynet at to av Martons avdelingskontorer var ulovlige. Verken kontoret i Oslo eller Stavanger var registrert hos Finanstilsynet. Avdelingskontorene er dessuten pålagt å ha en fagansvarlig ved kontoret. Dette fant Finanstilsynet at manglet begge steder.

Marton har selv opplyst at de hadde en avdeling i Ålesund som heller ikke var registrert hos Finanstilsynet og som også manglet en fagansvarlig.

Samtlige avdelinger ble stengt og avdelingene i Ålesund og Stavanger er lagt ned.

– Avdelingen i Oslo er åpnet igjen etter at de fikk på plass en fagansvarlig og registrerte seg hos Finanstilsynet, sier Haatveit.

Tilsynet fant også at IT-systemet som Marton har brukt til journalføring hadde vesentlige mangler.

– Penger har vært trygge

Marton har ikke besvart BAs henvendelser i forbindelse med denne saken. Til Dagens Næringsliv sier daglig leder Truls-Petter Bergh i Marton at pengene til kundene aldri var i fare.

– Klientens penger har vært trygge hele veien. I tillegg har vi nå styrket denne funksjonen med en nyansatt erfaren oppgjørssjef, sier han til DN.

Når det gjelder manglene ved avdelingskontorene, mener han at det har vært misforståelser knyttet til hva som er et kontor.

– Vår forståelse var at det ikke var eiendomsmeglerkontorer fordi det bare var selgere på plass i Oslo og Stavanger. Disse drev kun salgsarbeider og satte kunden i kontakt med eiendomsmeglere i Bergen når salget skulle gjennomføres, sier Bergh, til DN.

Rettet

Etter tilsynet har Marton rettet alle feil som ble funnet. Dette har fått Finanstilsynet til å ikke ta fra dem tillatelsen til å drive eiendomsmegling, selv om forholdene som er avdekket er av en slik karakter at det har vært vurdert.

– Det er lagt betydelig vekt på at foretaket har gjort vesentlige endringer i ledelsen, skriver tilsynet i rapporten.