Har delt ut Mohn-milliard

På 15 år har Bergens forskningsstiftelse gitt svimlende én milliard kroner til 161 forskningsprosjekter tilknyttet Bergen.