De fleste har fått ny jobb

Mange mistet jobben i petroleumsindustrien i løpet av første halvår 2016. Men nå har det snudd. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

Mange mistet jobben i petroleumsindustrien i løpet av første halvår 2016. Men nå har det snudd. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

Artikkelen er over 2 år gammel

Oljearbeidere i Hordaland har klart seg bra.

DEL

Langt over halvparten av dem som mistet jobben i oljeindustrien i Hordaland første halvår 2016, har fått jobb igjen. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er ikke så mange av dem vi så i første halvår i 2016 som vi ser igjen på treffene nå, sier leder for Tekna avdeling Bergen, Gudrun Ljones, til BA. Foreningen som organiserer medlemmer som har mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap, både var og er fortsatt med i fora der målet er i skaffe medlemmene jobb igjen.

Situasjonen snudde

Sommeren 2015 dannet foreningen «Møteplassen», der medlemmene fikk tilbud om både å utvide sin faglige kompetanse og å skrive CV og søknad. Tekna samarbeidet også med Nav Hordaland om en egen jobbmesse.

Nå er situasjonen en annen.

– Vi tilbyr fortsatt «Møteplassen», men har tonet aktiviteten ned, sier Ljones, og legger til at foreningen deltar i Mulighetsbanken, et samarbeid mellom en rekke organisasjoner samt offentlige myndigheter.

Mange forsvant

Ifølge SSB var det på landsbasis snaut 73.000 ansatte i petroleumsnæringene i november 2015. Seks måneder senere var 8300 av dem borte. SSB har sett på hvilken situasjon de hadde i arbeidsmarkedet i november 2016.

Blant de oljerammede fylkene kommer Hordaland godt ut. Over 61 prosent hadde fått ny jobb. 15,2 prosent var fortsatt registrert ledige eller på arbeidsmarkedstiltak. I tillegg har noen gått over til å motta trygdeytelser, enten AFP, aldersperson eller helserelaterte trygdeytelser.

Rogaland ble hardest rammet av oljenedturen, og det er også i der sysselsettingen er lavest blant dem som mistet jobben første halvår 2016. Også i Agder har nedturen hatt lengre konsekvenser.

Variert næringsliv

Fungerende fylkesdirektør i Nav Hordaland, Tommy Johansen, påpeker at ledigheten har falt kraftig innen IKT- og ingeniørgruppen. I dag er det under 200 registrerte ledige. I juni 2016 var det 1113 registrerte arbeidsledige i denne gruppen i Hordaland.

Johansen mener et mer variert næringsliv kan være noe av grunnen til at langtidsvirkningen av oppsigelsene i oljeindustrien ser ut til å være mer kortvarig her enn i oljefylkene i sør. Han mener også arbeidsklubber, som den Tekna står bak, har vært viktig for å få folk i jobb igjen.

– Organisasjonene har vært viktige samarbeidspartnere og bidragsytere, sier Johansen.

FAKTA

  • Utvalgte fakta fra SSBs kartlegging:
  • Ca. 8300 personer forlot petroleumsindustrien første halvår i 2016.
  • 56,9 prosent av dem var igjen sysselsatt i november 2016. Tilsvarende 19,1 prosent var registrert som arbeidsledige eller på arbeidsmarkedstiltak. For Hordaland sin del var tallene henholdsvis 61,2 prosent og 15,2 prosent.
  • 12 prosent fikk AFP eller alderspensjon. I Hordaland var dette tallet 13,8 prosent.
  • Bare 4 prosent av dem som slutte i petroleumsnæringene første halvår 2016, flyttet til et annet fylke.
  • 12 prosent hadde forlatt Norge 1. november 2016.
  • KILDE: SSB

Artikkeltags