Driftsresultatet på 2,5 milliarder kroner er mer enn dobbelt så høyt som i fjerde kvartal året før, da overskuddet av driften kom på 1 milliard kroner. Det samme gjelder overskuddet før skatt på nesten 2,6 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016, mot 1 milliard kroner i samme periode i 2015.

Tilsvarende tall før verdijustering av biomasse, fisken i merdene, er 1 milliard kroner mot 488 millioner kroner, og 1 milliard kroner mot 335 millioner kroner.

Fakta:

Nøkkeltall fra Lerøy Seafood Groups resultatregnskap for 4. kvartal 2016. Tall for 2015 i parentes.

* Driftsinntekter: 4.924 millioner kroner (3.564 millioner kroner)

* Driftsresultat (før verdijustering av biomasse): 1.017 millioner kroner (352 millioner kroner)

* Resultat før skatt (før verdijustering av biomasse): 1.024 millioner kroner (335 millioner kroner)

– Vi oppnår et rekordresultat i 2016, og rapporterer den høyeste omsetning og det høyeste driftsresultat før verdijustering av biomasse i konsernets historie, sier konsernleder Henning Beltestad.

Lerøy Seafood omsatte for 4,9 milliarder kroner, snaut halvannen milliard kroner mer enn i fjerde kvartal 2015.

Beltestad framhever et kvartal med meget høye priser på laks og ørret og en sterk etterspørsel som hovedårsakene til den gode utviklingen i fjerde kvartal. For året som helhet fikk Lerøy et driftsresultat på 4,3 milliarder kroner, mot 1,6 milliarder kroner året før. Før verdijustering av biomasse kom driftsresultatet på 2,8 milliarder kroner, opp fra 1,4 milliarder kroner i 2015.

Resultat før skatt i 2016 ble 3,5 milliarder kroner, mot 1,2 milliarder kroner i 2015. Tilsvarende tall før verdijustering av biomasse er 2,9 milliarder kroner mot 1,3 milliarder kroner, året før.

Lerøy omsatte for 17,3 milliarder kroner i 2016, opp fra 12,5 milliarder kroner året før.

Styret foreslår utbetaling av utbytte på 13 kroner per aksje.