Lokker fisk til helsesjekk med «diskolys»

Her står oppfinner Henry Helgheim og hans gode hjelpere inne i tuben som skal stå i merd og rense oppdrettslaks for lus.