Tetter teknologi-gapet mellom Bergen og Oslo

Bergen har de siste årene hatt en større veksttakt enn Oslo når det gjelder nye teknologiselskaper. Det vil gjerne selskapet StartupLab bidra ytterligere til.