Totalt 109 land mottok bistandshjelp fra Norge i 2015.

For fjerde år på rad var Brasil det landet som mottok mest, med 1.268 millioner kroner. Deretter følger Afghanistan, Palestina, Malawi og Syria.

97 prosent av bistanden til Brasil gikk i fjor til regjeringens klima- og skoginitiativ.

Den samlede bistanden fra Norge i 2015 utgjorde 34,5 milliarder kroner og tilsvarer om lag 1,05 prosent av bruttonasjonalinntekten.

– Norge befester posisjonen som en av verdens ledende bistandsgivere, sier Norad-direktør Jon Lomøy.

Mer til syriske flyktninger

3,2 milliarder kroner gikk i fjor til nødhjelp, hvorav mesteparten gikk gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Verdens matvareprogram og ikke-statlige organisasjoner, blant annet Norges Røde Kors og Flyktninghjelpen.

Av nødhjelpen gikk 42 prosent av midlene til Midtøsten, hovedsakelig til Syria. Nødhjelp til Jordan og Libanon økte også som følge av flyktningstrømmen til Syria.

Som følge av flyktningstrømmene til Europa og Norge ble økte også bistanden til flyktninger i Norge.

Antall bistandskroner brukt på flyktninger her til lands økte fra 1,8 milliarder kroner i 2014 til 3,7 milliarder kroner i 2015.

Fakta om norsk bistand i 2015

* I 2015 var den norske bistanden på 34,5 milliarder kroner. Det er en økning på rundt 2,4 milliarder kroner fra 2014.

* Bistanden i 2015 tilsvarer 1,05 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt.

* 109 land mottok norsk bistand i 2015. Brasil mottok mest, for fjerde år på rad, med 1.268 millioner kroner. Deretter følger Afghanistan (691 mill. kr,), Palestina (630 mill.kr.), Malawi (591 mill.kr), Syria (516 mill.kr), Nepal (491 mill.kr), Sør-Sudan (472 mill.kr.), Etiopia (390 mill.kr.), Tanzania (384 mill.kr.), og Uganda (360 mill.kr).

* 97 prosent av all bistand til Brasil gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ, som administreres av Klima- og miljødepartementet.

* 9,3 prosent av den totale bistanden i 2015 gikk til nødhjelp. Det tilsvarer 3,2 milliarder kroner.

* 42 prosent av nødhjelpen gikk til Midtøsten, hvorav mesteparten til Syria.

* 3,7 milliarder kroner gikk i 2015 til flyktninger i Norge, mot 1,8 milliarder kroner i 2014. (©NTB)

 

Mindre til verdens fattigste

I 2015 ble det også en økning i bistand til grunnutdanning, mens det er en svak nedgang i bistanden til de fattigste landene i verden.

Det ble gitt rundt 5,9 milliarder kroner til de minst utviklede landene i verden, som er en nedgang på 188 millioner kroner fra 2014. Ifølge Norad er dette en fortsettelse på en trend det siste tiåret.

– Det er bekymringsfullt at bistanden til de fattigste land synker. Verden har forpliktet seg til å utrydde ekstrem fattigdom over de neste 15 årene. Mange av de absolutt fattigste lever i dag i mellominntektsland, men det er lavinntektslandene som er mest avhengige av bistand for å bekjempe fattigdom, sier Lomøy. (©NTB)