Posten nedbemanner med 300 personer

I februar fikk de ansatte den tunge beskjeden om at rundt 80 årsverk i Bergen ville bli rammet av sentralisering.

I februar fikk de ansatte den tunge beskjeden om at rundt 80 årsverk i Bergen ville bli rammet av sentralisering. Foto:

Av

Nye kutt i Posten når som all postsortering i Sør-Norge flyttes til Østlandet: - Mange ansatte blir berørt, bekrefter Posten-direktør.

DEL

Posten flytter all brevsortering og såkalt ruteklargjøring i Sør-Norge til Østlandsterminalen. Posten Norge bekrefter i den sammenheng til Nettavisen at 300 ansatte mister jobben.

– Det er mange ansatte som blir berørt. Samtidig har vi i Posten hatt løpende nedbemanninger, men heldigvis er de ansatte forberedt, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge til Nettavisen.

Nedbemanningen skjer ettersom all manuell ruteklargjøring av post gjennomføres på Lørenskog utenfor Oslo. Sorteringssentralene i Bergen, Stavanger og Stokke blir dermed nedlagte. De til sammen 300 personene som jobber ved disse sentralene mister jobben.

Maskiner og mennesker

Posten har tidligere sagt at så mange som 300 kan miste jobben i sammenheng med flyttingen av ruteklargjøring, men nå blir det altså bekreftet.

– Dette er noe vi gjør nå. Nedbemanningene blir gjennomført i løpet av dette kvartalet, sier Gjølme.

Sortering og ruteklargjøring innebærer sortering av posten etter rute og postnummer. Posten blir dermed lagt inn i den rekkefølgen postbudet skal dele den ut.

Mesteparten av dette arbeidet gjøres av maskiner, men litt blir fortsatt gjort manuelt. Nå blir alt dette altså samlet på Østlandsterminalen.

– Det er mindre post og da er det mindre jobb. Det er mindre brev totalt sett, selv om vi skal rundt til alle med post. Det er en effektivisering gjennom å samle hele Sør-Norge, sier Gjølme.

Frivillig

Hun insisterer på at endringene ikke vil innvirke på tiden det tar å sende brev.

– Posten gjennomfører endringer og driftstilpasninger hele tiden og har gode systemer og rutiner for å håndtere dette, inkludert omstilling og virkemidler for medarbeidere som blir berørt, sier hun.

Hun sier at alle ansatte har fått løsninger med frivillige ordninger.

– Det går på pensjonsordninger, som gavepensjon, samt sluttpakker og annet arbeid i eller utenfor konsernet. Det er vi glade for, sier hun.

Også Postkom, fagforeningen til de ansatte i Posten, mener prosessen har vært god.

– Resultatet ble bedre enn fryktet. Vi er veldig glad vi har klart å ivareta de eldste arbeidstakerne som nærmer seg AFP. Mange har også tatt sluttpakke og gavepensjon og veldig mange som har fått mulighet til å fortsette å jobben i posten i redusert stilling, sier distriktstillitsvalgt Helge Mathiesen i Postkom til Nettavisen.

Siste i en lang rekke

Den siste nedbemanningene er den hittil siste i en lang rekke nedbemanninger i Posten.

Til neste år vil mellom 1000 og 1500 ansatte miste jobben i sammenheng med overgangen til postombæring hver andre dag.

Dette kvartalet bruker Posten 340 millioner kroner knyttet til denne store nedbemanningsrunden som er kunngjort i selskapet.

– Vi setter av penger for kostnader som kommer neste år. Dette vil påvirke mange årsverk og vi følger omstillingsavtalen med fagforeningene. Pengene går til å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen og andre kostnader knyttet til å gjennomføre omleggingen av dagens brevdistribusjon, uttalte konsernsjef Tone Wille til Nettavisen i forrige uke.

Artikkeltags