Herman Friele med inntektsøkning på 135 prosent

Den abdiserte kaffe-kongen tok stort utbytte for å kunne gjøre risikoinvesteringer.