Graving førte til oljeutslipp ved Vestbo-prosjekt

– En uønsket hendelse som ikke skal skje, sier utbyggingssjef Bjørn-Frode Schjelderup.