Mens de norske dykkerne etter hvert har fått kompensasjon for skader, er utlendinger som dykket på norsk sokkel ikke omfattet av erstatningsordningen. Den stiller nemlig medlemskap i den norske folketrygden som krav.

– Under vann er det ingen som spør hva slags pass du har. Det handlet bare om å gjøre jobben så raskt som mulig, sier britiske James Baker. Sammen med irske Patrick Stevens står han bak søksmålet mot Norge.

– Jeg deltok og ble skadd i et prøvedykk til 450 meter i Bergen, sier Stevens.

Han forteller at dykket var en del av veien fram til godkjenning av Troll-utbyggingen, et felt som fortsatt er i drift.

Dykkerne representeres av advokat Per Danielsen. Han sier i en pressemelding at saken blir en prøvestein for de mange utenlandske dykkerne som jobbet i norske farvann.

– Jeg er glad disse to dykkerne har mot til å ta denne saken til domstolen, sier Rolf Guttorm Engebretsen, som har vært sentral i Nordsjødykkeralliansen og som kjempet i en årrekke for å få kompensasjon fra staten.

I fjor sommer sa daværende likestillingsombud Sunniva Ørstavik til Dagsavisen at hun mente det var diskriminerende at utenlandske dykkere ikke får kompensasjon fra staten.