Trafikken gikk greit i morgentimene, politiet var på plass for å hjelpe trafikanter med det nye kjøremønsteret. Strandkaien er stengt for all gjennomkjøring frem til desember 2011.

– Vi har så langt ikke fått meldinger om noen problemer som følge av dette, sier operasjonsleder Marit Ellingsen i Hordaland politidistrikt til BA.no.

  • Nyheter

To felt blir til ett langs Torget og forbi Harbitzhjørnet, og biltrafikken blir sendt opp Christian Michelsens gate, mens bussen kan ta til venstre som før i Småstrandgaten. Like før Torget kommer til Strandgaten, blir to felt snevret sammen til ett, noe som kan skape en solid flaskehals.

MYE PÅ GANG: Når gaten igjen åpnes, er det gitt plass til nytt bossug, nye vann- og avløpsrør, fjernvarme, nye strømkabler og nye bredbåndsfiber under veien. Dette arbeidet skal gjøres av Graveklubben, en sammenslutning av Bossnett, BKK, vann- og avløpsetaten, og Telenor.

Deretter skal Vegvesenet i gang. De skal legge nytt asfaltdekke. I tillegg skal de ruste opp fortau, legge brostein på p-plasser og busslommer. Området får bredere fortau belagt med skifer, og ny belysning vil øke sikkerheten for fotgjengerne.

LIDO-HJØRNET: Graveklubbens arbeid starter ved Lido-hjørnet. Deretter jobber de seg utover Strandkaien. I første fase av arbeidet, fra 31. mai til 31. august, skal Graveklubben jobbe døgnkontinuerlig i tre skift. Dette for at de mange næringsdrivende i området skal påføres færre ulemper, og for at kommunen skal kunne starte byggingen av ny mathall på Torget 1. september.

Mandag morgen starter altså den store omkjøringen i Sentrum. Politiet har ikke tatt noen forholdsregler.

– Vi er varslet, men det blir ikke gjort noe spesielt fra vår side i forbindelse med omkjøringen, sier operasjonsleder Terje Hilland ved Hordaland politidistrikt.

SJEKK DET NYE KJØREMØNSTERET UNDER.